Зал Зал 1 - Сектор надання адміністративних послуг
Категорія послуг Комплексна послуга "єМалятко"
Суб'єкт надання послуги Тернопільський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану
Шифр послуги А-єМ
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:30
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

Вдень звернення заявника, а в разі подання заяви в електронній формі або через центр надання адміністративних послуг - у день її надходження

або не пізніше наступного робочого дня у разі отримання такої заяви поза робочим часом відділу державної ресєстрації актів цивільног стану.

Результат надання

1. Складання актового запису про народження в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача:

а) свідоцтва про народження дитини; витягу 3 Державного реєстру актів цивільного стану громадян (довідки) про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей

про батька відповідно до частини першоїстатті 135 Сімейного кодексу України;

б) витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народженнявідповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України із зазначенням

факту мертвонародження або смерті на першомутижні життя.

2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації народження

Вичерпний перелік документів

Суб'єктом звернення подаються безпосередньо:

1) до відділу державноїреєстраціїактів цивільного стану:

заява про державну реєстрацію народження;

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб'єкта звернення;

документ, виданий закладом охорони здоров'я, що підтверджує факт народження дитини;

документ, виданий закладом охорони здоров'я, що підтверджує факт народження дитиниабо медичнадовідка про перебування дитини під наглядом

лікувального закладу - у разі народження дитинипоза закладом охорони здоров'я; документ, виданий закладом охорони здоров'я, що підтверджує

факт народження дитини, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, довідка з місця проживання дитини - у разі

державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше;

рішення суду, постановлене відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України, про - встановлення факту народження, що відбулося на тимчасово окупованій території України;

документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави;

документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідчені в установленому порядку;

2) до центру надання адміністративних послуг:

заява про державну реєстрацію народження; паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб'єкта звернення;

документ, виданий закладом охорони здоров'я, що підтверджує факт народження дитини;

рішення суду, постановлене відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України, про встановлення факту народження,

що відбулося на тимчасово окупованій території України; документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави;

документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами |на українську мову, засвідчені в установленому порядку;

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)