ЗАКОН УКРАЇНИ

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.483)

pdf icon Переглянути текст документу (ZU_GD.pdf)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про адміністративні послуги

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

pdf icon Переглянути текст документу (ZU_AP.pdf)

 

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1. адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

2. суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;

3. суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Додаток до рішення міської ради
від 20.12.2016 р. №7/13/41

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг у місті Тернополі

pdf icon Переглянути текст документу (polojennia_СNAP.pdf)

 

 1. Центр надання адміністративних послуг (далі – центр) є постійно діючим робочим органом Тернопільської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. Центр утворюється за рішенням міської ради.
 3. Центр підпорядковується  міській раді, її виконавчому комітету та міському голові. Координує діяльність  центру заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
 4. Здійснення організаційного забезпечення діяльності центру, керівництво і відповідальність за організацію його діяльності покладається на відділ «Центр надання адміністративних послуг» Тернопільської міської ради.
 5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.
 6. Основними завданнями центру є:

1) створення зручних умов для отримання адміністративних послуг;

2) спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

4) запобігання корупції, усунення посередництва під час надання адміністративних послуг;

5) підвищення рівня поінформованості суб’єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг.

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 25.09.2019р. №884

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг у місті Тернополі

pdf icon Переглянути текст документу (polozhennya_CNAP.pdf)

Загальна частина

 1. 1. Регламент Центру надання адміністративних послуг у місті Тернополі (далі – центр) визначає порядок організації роботи центру, віддалених робочих місць адміністраторів, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних/неадміністративних послуг, дозвільними органами.
 2. 2. Основні терміни, які використовуються в цьому Регламенті, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про адміністративні послуги».
 3. 3. Надання адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

 1. 4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Тернопільської міської ради, її виконавчого комітету, положенням про центр та регламентом центру.
 2. 5.  Місцезнаходженняцентру: 46001, м. Тернопіль, вул.Князя Острозького, 6.

Віддалені робочі місця адміністраторів центру створено у наступних селах: Кобзарівка, Курівці, Іванківці, Чернихів.

Віддалені робочі місця адміністраторів центру можуть створюватись в інших районах міста, а також інших населених пунктах, які будуть приєднуватися до Тернопільської міської територіальної громади.

 1. 6. Графік роботи центру:

понеділок, середа, четвер – з 8.00 до 17.15 год.;

вівторок – з 8.00 до 20.00 год.;

п’ятниця – з 8.00 до 16.00 год.;

субота – 8.00 до 15.00 год.;

неділя – вихідний день.

Графік роботи віддалених робочих місць:

понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.15 год.;

п’ятниця – з 8.00 до 16.00 год.;

суббота, неділя – вихідний день.

 1. 7. Графік прийому суб’єктів звернень

– щодо надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру:

понеділок, середа, четвер– з 9.00 до 16.00 год.;

п’ятниця – з 8.00 до 15.00 год.;

вівторок – з 11.00 до 20.00 год.;

субота – з 8.00 до 15.00 год.;

 – щодо надання неадміністративних послуг:

понеділок, середа, четвер– з 9.00 до 16.00 год.;

вівторок – з 11.00 до 16.00 год.;

п’ятниця – з 8.00 до 13.00 год.;

 • адміністраторами віддалених робочих місць:

понеділок, середа, четвер– з 9.00 до 16.00 год.;

вівторок – з 11.00 до 16.00 год.;

п’ятниця – з 8.00 до 13.00 год.

 1. 8. Організація роботи у центрі здійснюється шляхом взаємодії адміністраторів із суб’єктами надання адміністративних/неадміністративних послуг, дозвільними органами у порядку визначеному законодавством про адміністративні послуги, дозвільну систему у сфері господарської діяльності з метою видачі суб’єкту звернення результату надання адміністративної/ неадміністративної послуги, документа дозвільного характеру.
 2. 9. Організація роботи центру покладається на відділ «Центр надання адміністративних послуг» Тернопільської міської ради.
 3. 10. Центр об’єднує в одному приміщенні посадових осіб відділу «Центр надання адміністративних послуг» та представників дозвільних органів, суб’єктів надання адміністративних/неадміністративних послуг, які уповноважені їх керівниками здійснювати прийом (консультування) суб’єктів звернень в центрі надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності, а також включає посадових та інших осіб відділу, що працюють у віддалених робочих місцях адміністраторів центру в селах: Кобзарівка, Курівці, Іванківці, Чернихів.
 4. 11. Прийом заяв та документів і видача результатів надання адміністративної/неадміністративної послуги, документів дозвільного характеру здійснюється виключно у приміщенні центру, або віддаленних робочих місцях адміністраторів. Суб’єкти надання адміністративних/неадміністративних послуг,дозвільні органи, послуги яких надаються через центр і віддалені робочі місця адміністраторів, не можуть приймати заяви та видавати результати надання адміністративної/неадміністративної послуги, документів дозвільного характеру за межами центру, крім випадків, визначених законодавством України.
 5. 12. Процедури надання адміністративних/неадміністративних послуг, в рамках роботи центру і віддалених робочих місць адміністраторів, визначаються інформаційними та технологічними картками, документів дозвільного характеру – інформаційними картками.

Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

 1. 13. Центр розміщується в центральній частині міста з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення розміщується вивіска з найменуванням центру та табличка з інформацією про графік прийому суб’єктів звернень.

У приміщенні центру облаштовується санітарна кімната з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

На максимально близькій до центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуютьсяінформаційні таблички, на яких зазначається місце розташування центру.

 1. 14. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру, здійснюється попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку). Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

зону прийому;

зону  інформування;

зону очікування;

зону обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, кореспонденції, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення кімнати тимчасового зберігання документів), роботи інспектора з комп’ютерного забезпечення (серверна кімната).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

 1. 15. Зона прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ній здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

Зона інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру.

У зоні інформування розміщуються інформаційні стенди, та/або інформаційнітермінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру.

Зона інформування облаштовується стільцями, лавками,комп’ютерною технікою з вільним доступом до Інтернету та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг приміщення, де розміщені зони інформування центру, віддалене робоче місце адміністратора, облаштовуються відповідними засобами (зокрема скринькою) та/або в них розміщується в доступному місці журнал зауважень та пропозицій.

 1. 16. Зона очікування розміщується в просторому приміщенні та облаштовується приставними столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, тощо.

Зона очікування обладнується автоматизованою системою керування чергою.

У приміщенні центру створюються умови для оплати суб’єктами звернень адміністративного збору.

 1. 17. Зона обслуговування повинна бути утворена за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційне таблоабо табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру).
 2. 18. Площа зон очікування та обслуговування центру та приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора, повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

Загальна площа зон очікування та обслуговування становить не менш як 100 кв.м.

 1. 19. На інформаційних стендах або інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження та місцезнаходження віддалених робочих місць адміністраторів, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру, віддалених робочих місць адміністраторів (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру, які надаються через центр, віддалені робочі місця адміністраторів та відповідні інформаційні картки адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру;

строки надання адміністративних/неадміністраивних послуг, документів дозвільного характеру;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

користування інформаційними та реєстраційними терміналами;

користування автоматизованою системою керування чергою;

положення про центр;

регламент центру.

 1. 20. Перелік адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру, які надаються через центр, віддалені робочі місця адміністраторів повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі в інформаційних терміналах (за наявності). Адміністративні/неадміністративні послуги, документи дозвільного характеру в переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру, які надаються через віддалені робочі місця адміністраторів, затверджується виконавчим комітетом Тернопільської міської ради з урахуванням потреб суб’єктів звернення.

 1. 21. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру, розміщуються у зоні інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення або на веб-сайті центру.
 2. 22. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 3. 23. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

Інформаційна та технологічна картки адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру

 1. 24. Тернопільська міська рада, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної/неадміністративної послуги, дозвільному органу пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних/неадміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).
 2. 25. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної/неадміністративної послуги, документа дозвільного характеру, суб’єкт її надання своєчасно інформує про це Тернопільську міську раду, а також керівника центру, вносить зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної/неадміністративної послуги, документа дозвільного характеру Тернопільської міської ради, суб’єкт надання відповідної послуги готує зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства, Настанови у сфері якості Тернопільської міської ради та цього Регламенту.

Робота зони інформування

 1. 26. Тернопільська міська рада створює та забезпечує роботу веб-сайту центру де розміщується інформація, зазначена в пункті 19 цього регламенту, а також відомості про місце розташування центру, віддалені робочі місця адміністраторів центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.
 2. 27. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру (в тому числі в інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною.

Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

 1. 28. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру (до адміністраторів, що працюють на віддалених робочих місцях), з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, що аналогічний способу звернення, або в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб

Керування чергою в центрі

 1. 29. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі (на віддалених робочих місцях адміністраторів) вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.
 2. 30. У системі керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Реєстрація завершується за 30 хвилин до завершення прийому адміністраторами.
 3. 31. У центрі здійснюється попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом електронної реєстрації на веб-сайті центру.

На віддалених робочих місцях адміністраторів може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до адміністратора.

 1. 32. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

Прийняття заяви та інших документів у центрі

 1. 33. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної/неадміністративноїпослуги, документів дозвільного характеру (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної/неадміністративної послуги, документів дозвільного характеру (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі, віддалених робочих місцях адміністраторів.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

 1. 34. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
 2. 35. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі (віддаленому місці для роботи адміністратора центру)особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної/неадміністративної послуги, документа дозвільного характеру в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

Субєкт звернення має право до завершення терміну надання послуги з власної ініціативи відкликати заяву з вхідним пакетом документів (за наявності) з розгляду, звернувшись письмово у ЦНАП із відповідною заявою у довільній формі

 1. 36. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.
 2. 37. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної/неадміністративнї послуги, документа дозвільного характеру, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі, коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.
 3. 38. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.
 4. 39. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа)відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та часйого складання. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу – в електронній формі.
 5. 40. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної/неадміністративної послуги, документа дозвільного характеру, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в центрі, віддаленому робочому місці адміністратора),спосіб передачі суб’єкту звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку, про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.
 6. 41. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених результатів надання адміністративних послуг у центрі, на віддаленому робочому місці адміністратора може вестися централізовано (зокрема шляхом запровадження електронного документообігу) або окремо в центрі, та на віддаленому робочому місці адміністратора.

 1. 42. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.
 2. 43. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справуу паперовій та/або електронній формі, здійснює її сканування (заяву (за наявності), опис документів, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за надання послуги (у разі її платності)), у разі потреби– копіювання.
 3. 44. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор Центру виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної/неадміністративної послуги, документа дозвільного характеру (передбаченого інформаційною карткою), та/або очевидної помилковості, неточності чи неповноти відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єкту звернення без реєстрації для усунення недоліків (якщо вони не можуть бути виправлені негайно).

Якщо під час прийняття пакету документів щодо видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон адміністратор Центру виявив факт подання документів не в повному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам чинного законодавства, адміністратор інформує заявника про відмову в прийнятті документів із повідомленням підстав такої відмови. За бажанням заявника відмова надається в письмовому вигляді.

45.Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи в електронній формі та ЖУРНАЛУ про проходження справи у паперовій формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи в електронній формі також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних/неадміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 1. 46. Після вчинення дій, передбачених пунктами 33-45 цього регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної/неадміністративної послуги, дозвільного органунадіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної/неадміністративної послуги, дозвільному органудо компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про щоробиться відмітка в журналі про проходження справи із зазначенням дати та шифру суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, із зазначенням дати передачі та прізвища уповноваженого представника, якому її предано.

Керівники суб’єктів надання адміністративних/неадміністративних послуг, дозвільних органів наказом закріплюють відповідальних осіб за співпрацю з центром. Копії наказів передаються керівнику центру.

 1. 47. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної/неадміністративної послуги, дозвільного органуздійснюється щоденно (крім віддалених робочих місць адміністратора) в приміщенні центру з 15.00 до 16.00 год. шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної/неадміністративної послуг, документів дозвільного характеру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.
 2. 48. Після отримання справи представник суб’єкта надання адміністративної/неадміністративої послуги, дозвільного органу зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища та ініціалів, проставлянням підпису до журналу обліку проходження справ.
 3. 49. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних/неадміністративних послуг, дозвільними органами строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків.
 4. 50. Суб’єкт надання адміністративної/неадміністративної послуги, дозвільний органзобов’язаний:

а) своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

б) надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи та відсутності інформації, визначеної підпунктом а) даного пункту, (строків надання адміністративної/неадміністративної послуги, документа дозвільного характеру тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це суб’єкта надання адміністративної/неадміністративної послуги, дозвільний орган шляхом надсилання листа за підписом керівника центру.

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 1. 51. Суб’єкт надання адміністративної/неадміністративної послуги, дозвільний орган невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної/неадміністративної послуги, документа дозвільного характеру формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в журналі обліку проходження справи та листі про проходження справи в електронній формі. До віддалених робочих місць адміністраторів вихідний пакет документів передається адміністратором центру.
 2. 52. Адміністратор центру невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, повідомляє про результат надання адміністративної/неадміністративної послуги, документа дозвільного характеру суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа проходження справи в електронній формі.
 3. 53. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в журналі обліку видачі результатів надання адміністративних/неадміністративних послуг і документів дозвільного характеру та електронному реєстрі.

 1. 54. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документівабо його неотримання у центрі протягом двох місяців, відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом), у відповідності до чинного законодавства. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається в центрі згідно номенклатури справ відділу «Центр надання адміністративних послуг».
 2. 55. У разі, коли адміністративна/неадміністративна послуга, документ дозвільного характеру надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.
 3. 56. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних/неадміністративних послуг, документа дозвільного характеру несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.
 4. 57. Інформація про кожну надану адміністративну/неадміністративну послугу, документ дозвільного характеру та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, опис документів та інші документи (результат послуги (за наявності), лист-повідомлення про можливість отримання результату послуги (за наявності), квитанція про оплату поштового відправлення результату послуги (за наявності), проміжна відповідь (за наявності), заява про відкликання заяви з розгляду) зберігається в приміщенні центру, приміщенні, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора.

У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі.

Інформація про адміністративі/неадміністративні послуги, документи дозвільного характеру, надані адміністратором центру, що працює на віддаленому робочому місці, подається центру для узагальнення щотижнево.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної/неадміністративної послуги, дозвільному органі.

Особливості діяльності адміністратора центру,

що працює на віддаленому робочому місці

 1. 58. Рішення про утворення та розміщення віддаленого робочого місця адміністратора приймається Тернопільською міською радою, відповідно до вимог, зазначених у пунктах 5 і 8 Примірного регламенту, та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

Віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому поверсі.

 1. 59. У приміщенні де розміщене віддалене робоче місце адміністратора, забезпечується розміщення актуальної, вичерпної інформації, необхідної для одержання адміністративних/неадміністративних послуг, документа дозвільного характеру послуг, з дотриманням вимог, встановлених пунктом 15 цього регламенту.
 2. 60. Приміщення, де розміщено віддалене робоче місце облаштовується місцями для очікування суб’єктами звернень.

Особливості діяльності адміністратора центру, що

працює на віддаленому робочому місці,  утвореному

в Тернопільській міській територіальній громаді

 1. 61. Адміністратор центру, що працює на віддаленому робочому місці, може обслуговувати населення одного або декількох старостинських округів.
 2. 62. За рішенням Тернопільської міської ради окремі функції адміністратора, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостою.

Міський голова                                                                              С.В. Надал