ЗАКОН УКРАЇНИ

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 48, ст.483)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1759-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, № 9, ст.76
№ 1869-VI від 11.02.2010, ВВР, 2010, № 13, ст.128
№ 2451-VI від 07.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.547
Кодексом
№ 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
Законами
№ 3204-VI від 07.04.2011, ВВР, 2011, № 42, ст.426
№ 3261-VI від 21.04.2011, ВВР, 2011, № 43, ст.444
№ 3392-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 47, ст.532
Кодексом
№ 3393-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 48-49, ст.536
Законами
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53
№ 3720-VI від 08.09.2011, ВВР, 2012, № 19-20, ст.170
№ 3993-VI від 03.11.2011, ВВР, 2012, № 23, ст.236
№ 4154-VI від 09.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.332
№ 4403-VI від 10.02.2012, ВВР, 2012, № 42, ст.521
№ 4442-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 49, ст.553
№ 4496-VI від 13.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.4
№ 4782-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.105
№ 5203-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 32, ст.409
№ 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502
№ 5406-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.551
№ 5410-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.586
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1252-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.934
№ 1314-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 30, ст.1008
№ 1669-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 44, ст.2040
№ 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96
№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 1983-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.289
№ 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312
№ 2042-VIII від 18.05.2017, ВВР, 2017, № 31, ст.343
№ 2244-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.42
№ 2264-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, № 10, ст.53
№ 2320-VIII від 13.03.2018, ВВР, 2018, № 16, ст.136
Кодексом
№ 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74
Законами
№ 2740-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 28, ст.116
№ 143-IX від 02.10.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.300
№ 264-IX від 31.10.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.6
№ 850-IX від 02.09.2020, ВВР, 2021, № 14, ст.119
№ 1071-IX від 04.12.2020, ВВР, 2021, № 5, ст.39
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 1667-IX від 15.07.2021
№ 2393-IX від 09.07.2022
№ 2989-IX від 21.03.2023}

 

pdf icon Переглянути текст документу (ZU_GD1.pdf)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про адміністративні послуги

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 399-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.255
№ 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883
№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 834-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.9
№ 888-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.30
№ 1540-VIII від 22.09.2016, ВВР, 2016, № 51, ст.833
№ 1666-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.800
№ 1670-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.808
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50
№ 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312
№ 2042-VIII від 18.05.2017, ВВР, 2017, № 31, ст.343
№ 79-IX від 12.09.2019, ВВР, 2019, № 44, ст.277
№ 114-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 45, ст.289
№ 703-IX від 16.06.2020, ВВР, 2020, № 45, ст.387
№ 943-IX від 03.11.2020
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 1556-IX від 17.06.2021, ВВР, 2021, № 35, ст.295
№ 1638-IX від 14.07.2021, ВВР, 2021, № 39, ст.321
№ 1667-IX від 15.07.2021
№ 1689-IX від 15.07.2021, ВВР, 2021, № 47, ст.383
№ 1702-IX від 16.07.2021, ВВР, 2021, № 41, ст.339
№ 1767-IX від 22.09.2021, ВВР, 2021, № 51, ст.418
№ 2024-IX від 27.01.2022
№ 2529-IX від 16.08.2022
№ 2849-IX від 13.12.2022
№ 3220-IX від 30.06.2023}

{У тексті Закону слова "засобів телекомунікаційного зв’язку" замінено словами "технічних засобів електронних комунікацій" згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020}

{У тексті Закону слова "засоби масової інформації" у всіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022}


Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

pdf icon Переглянути текст документу (ZU_AP1.pdf)

 

Додаток до рішення міської ради

від 26.06.2020р. №7/51/25

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг у місті Тернополі

pdf icon Переглянути текст документу (polojennia_СNAP.pdf)

 

1. Центр надання адміністративних послуг (далі – Центр) є постійно діючим робочим органом Тернопільської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги, документи дозвільного характеру, послуги, що надають виконавчі органи ради та інші установи (далі послуги) через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання цих послуг.

2. Центр утворюється за рішенням міської ради.

3. Центр підпорядковується міській раді, її виконавчому комітету та міському голові. Координує діяльність Центру заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

4. Організація матеріально - технічного забезпечення діяльності Центру покладається на відділ «Центр надання адміністративних послуг» Тернопільської міської ради.

5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

6. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах Тернопільської міської територіальної громади за рішенням міської ради, можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру та віддалені робочі місця  адміністраторів Центру.

7. Час прийому суб’єктів звернень визначається відповідно до законодавства рішенням виконавчого комітету.

8. Основними завданнями Центру є:

1) створення зручних умов для отримання послуг, в тому числі з використанням  "мобільного кейсу";

2) спрощення процедур отримання послуг та поліпшення якості їх надання;

3) організація надання послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

4) запобігання корупції, усунення посередництва під час надання послуг;

5) підвищення рівня поінформованості суб’єктів звернень про порядок надання  послуг.

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 29.09.2021р. №886

РЕГЛАМЕНТ
Центру надання адміністративних послуг у місті Тернополі

pdf icon Переглянути текст документу (reglament2020.pdf)

 

Загальна частина

1. Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг у місті Тернополі (далі - центр), його територіальних підрозділів (у разі створення), віддалених робочих місць адміністраторів, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.