Зал Прийом здійснюється за адресою бульвар Тараса Шевченка, 3
Категорія послуг Послуги з державної реєстрації
Суб'єкт надання послуги Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Шифр послуги А-28-02-00
Графік запису на прийом в електронну чергу

Строк надання

5 робочих днів, 2 робочі дні, 1 робочий день, 2 години

Результат надання

В електронній та (за бажанням завника) в паперовій формі:

1) Витяг з Державного реєстру прав;

2) Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

3) Рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень.

Вичерпний перелік документів

1. Заява (формується та реєструється державним реєстратором).

2. Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

3. У разі подання заяви уповноваженою особою пред’являється оригінал документа, що підтверджує її повноваження.

4. Документ про сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору.

5. Документ, що підтверджує виникнення, перехід або припинення речового права на нерухоме майно (один із нижчеперелічених за наявності):

          -Укладений в установленому законом порядку договір, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дублікат (наприклад: договір оренди, договір найму, договір суперфіцію);

- Рішення органу місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у постійне користування;

- Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою;

- Рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;

- Рішення суду, що набрало законної сили, щодо інших речових прав на нерухоме майно;

- Заповіт, яким установлено сервітут на нерухоме майно.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)