Зал Зал 2 - Сектор дозвільних процедур(Крім ТСЦ)
Категорія послуг Реклама
Суб'єкт надання послуги Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради
Шифр послуги ДДХ 2-01-00
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:30
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

I. Протягом десяти робочих днів.

II. Протягом двадцяти п’яти робочих днів.

III. Протягом одного місяця.

IV. Протягом п’ятнадцяти робочих днів.

V. Протягом десяти робочих днів.

Результат надання

I. Рішення управління про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу або про відмову;

примірники дозволу для оформлення із визначенням заінтересованих органів (осіб), з якими необхідно погодити дозвіл.

II. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами або відмова.

III. Наказ управління про продовження строку дії дозволу із внесенням відповідних змін у дозвіл, або відмова.

IV. Наказ управління про зміну технологічної схеми рекламного засобу із внесенням відповідних змін у дозвіл або відмова.

V. Наказ управління про зміну місця розташування рекламного засобу із внесенням відповідних змін у дозвіл або відмова.

Вичерпний перелік документів

I. Встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу:

1. Заява про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу.

2. Кольоровий комп’ютерний макет місця (на аркуші формату А4) на якому планується розташування рекламного засобу та адреси розташування, в двох примірниках.

3.Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням та технічною характеристикою (вид, розміри (довжина*висота*ширина (товщина)*кількість площин), в двох примірниках.

II. Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами:

1.Заява про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

2. Належним чином оформлені примірники дозволу.

3. Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу із погодженням відповідних утримувачів інженерних комунікацій – у разі наземного

розташування рекламних засобів.

4. Технічна експертиза спеціалізованих підприємств, установ та організацій (архітектурно-планувальна проектно-технічна документація) - у разі  розташування складних (дахових) рекламних засобів.

III. Продовження строку дії дозволу

на розміщення зовнішньої реклами:

1.Заява про продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами (подається не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу).

2. Оригінал зареєстрованого дозволу.

3. Фотокартка (в електронному вигляді)

з наявним маркуванням рекламного засобу.

IV. Внесення змін у дозвіл у зв’язку із зміною технологічної схеми рекламного засобу:

1.Заява про зміну технологічної схеми рекламного засобу.

2. Технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу.

3. Кольоровий комп’ютерний макет (на аркуші формату А4) та ескіз із конструктивним рішенням.

4. Оригінал зареєстрованого дозволу.

V. Внесення змін у дозвіл у зв’язку із зміною містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу:

1. Заява про зміну місця розташування рекламного засобу.

2. Оригінал зареєстрованого дозволу.

3. Кольоровий комп’ютерний макет (на аркуші формату А4) нового місця на якому планується розташування рекламного засобу.

4. Необхідні погодження з відповідними органами (особами) – встановлюється робочим органом у кожному окремому випадку.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи