Зал Зал 1 - Сектор надання адміністративних послуг
Категорія послуг є Відновлення
Суб'єкт надання послуги Відділ "Центр надання адміністративних послуг"
Шифр послуги А-30-02
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:30
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

1 календарний день

Результат надання

Зареєстроване інформаційне повідомлення на Порталі Дія. Адміністратор роздруковує зареєстроване інформаційне повідомлення за бажанням особи.

Вичерпний перелік документів

1. Документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (у тому числі може пред’являтись е-документ, отриманий за допомогою застосунку «Дія»).

2. Інформаційне повідомлення, що формується засобами Порталу Дія*, повинне містити такі дані:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)особи;

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків особи або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному державному органу і мають відмітку в паспорті),унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

3) контактні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти);

4) відомості про нерухоме майно:

- тип нерухомого майна;

- загальну площу нерухомого майна. У разі відсутності точної інформації щодо загальної площі нерухомого майна зазначається орієнтовна площа;- адресу (місцезнаходження) нерухомого майна;

- інформацію про те, що нерухоме майно є об’єктом культурної спадщини (у разі потреби);

- інші технічні характеристики нерухомого майна (за наявності);

- форму власності нерухомого майна;

- наявність/відсутність статусу пам’ятки культурної спадщини;

5)відомості про кількість осіб, що проживали в нерухомому майні;

6) відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна (дата та орієнтовний час настання події, опис пошкодження, зокрема площа пошкодженого нерухомого майна).

 Заявник несе відповідальність за достовірність даних наданих в інформаційному повідомленні.

 

* Інформаційне повідомлення формується засобами Порталу Дія.

 

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)