Зал Прийом здійснюється за адресою бульвар Тараса Шевченка, 3
Категорія послуг Реєстрація бізнесу
Суб'єкт надання послуги Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців
Шифр послуги А-28-19
Графік запису на прийом в електронну чергу

Строк надання

1. Протягом 24 годин крім вихідних та святкових днів.

2. Не пізніше наступного робочого дня з дати отримання судового рішення.

Результат надання

1. Проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

2. Формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

3. Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації.

Вичерпний перелік документів

1. Рішення засновників (оригінал або нотаріально засвідчена копія) або уповноваженого ними  органу щодо припинення юридичної особи.

Рішення має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.

2. Судове рішення, яке набрало законної сили.

3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника - у разі подання документів уповноваженою особою.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)