Зал Прийом здійснюється за адресою бульвар Тараса Шевченка, 3
Категорія послуг Реєстрація бізнесу
Суб'єкт надання послуги Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців
Шифр послуги А-28-14
Графік запису на прийом в електронну чергу

Строк надання

Протягом 24 годин крім вихідних та святкових днів.

Результат надання

1. Проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

2. Формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

3. Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації

Вичерпний перелік документів

І. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації:

1.   Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або заяву про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації.

2.   Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

3.   Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника - у разі подання документів уповноваженою особою.

ІІ. Для державної реєстрації створення юридичної особи в результаті, злиття, перетворення, поділу подаються такі документи:

1.    Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє.

2.   Установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.

3.   Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа.

4    Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа.

5.   Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника - у разі подання документів уповноваженою особою.

6.   Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації:

6.1.  Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації.

6.2.  Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа.

6.3.  Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання.

6.4.  Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання.

6.5.  Документи для державної реєстрації створення юридичної особи у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення.

6.6.  Документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.

7.   Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника - у разі подання документів уповноваженою особою.

8.   Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

9.   Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент.

10. Копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)