Зал Прийом здійснюється за адресою бульвар Тараса Шевченка, 3
Категорія послуг Послуги з державної реєстрації
Суб'єкт надання послуги Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців
Шифр послуги А-28-14-00
Графік запису на прийом в електронну чергу

Строк надання

Протягом 24 годин крім вихідних та святкових днів.

Результат надання

1. Проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

2. Формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

3. Повідомлення про зупинення розгляду документів.

4. Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації.

Вичерпний перелік документів

І. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації:

1. Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або заяву про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації.

2. Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

1.   Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника - у разі подання документів уповноваженою особою.

ІІ. Для державної реєстрації створення юридичної особи в результаті, злиття, перетворення, поділу подаються такі документи:

1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи – правонаступника.

2. Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (за бажанням заявника).

3. Установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.

4. Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа.

5.  Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа.

6. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника - у разі подання документів уповноваженою особою.

8. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації:

8.1. Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації.

8.2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа.

8.3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання.

8.4. Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання.

8.5. Документи для державної реєстрації створення юридичної особи у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення.

8.6. Документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.

9. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника - у разі подання документів уповноваженою особою.

10. Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

11. Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент.

12. Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)