Зал Прийом здійснюється за адресою бульвар Тараса Шевченка, 3
Категорія послуг Реєстрація нерухомості
Суб'єкт надання послуги Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Шифр послуги А-28-01
Графік запису на прийом в електронну чергу

Строк надання

5 робочих днів; 2 робочих дні; 1 робочий день; 2 години

Результат надання

1.Прийняття рішення про державну реєстраціюправ; відкриття розділу в Державному реєстріречових прав на нерухоме майно та/абовнесення до відкритого розділу абоспеціального розділу Державного реєструречових прав на нерухоме майно відповіднихвідомостей про речові права на нерухоме майно,про об’єкти та суб’єктів цих прав; формуваннявитягу з Державного реєстру речових прав нанерухоме майно про проведену державнуреєстрацію прав.

2 . Рішення про відмову у державній реєстраціїіз зазначенням виключного переліку обставин,що стали підставою для його прийняття

Вичерпний перелік документів

Перелік документів дивитись в ІНФОРМАЦІЙНІЙ КАРТЦІ

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)