Зал Зал 2 - Сектор дозвільних процедур(Крім ТСЦ)
Категорія послуг Реклама
Суб'єкт надання послуги Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради
Шифр послуги ДДХ 1.4/10-1 2-01-00
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 14:00 до 20:00
П'ятниця — з 8:00 до 13:00

Строк надання

I: протягом десяти робочих днів.

II: протягом двадцяти п’яти робочих днів.

III: протягом одного місяця.

IV: протягом п’ятнадцяти робочих днів.

V: протягом десяти робочих днів.

Результат надання

I: рішення про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу або про відмову;

II: дозвіл на розміщення зовнішньої реклами або відмова;

III: наказ про продовження строку дії дозволу із внесенням відповідних змін у дозвіл, або відмова;

IV: наказ про зміну технологічної схеми рекламного засобу із внесенням відповідних змін у дозвіл або відмова;

V: наказ про зміну місця розташування рекламного засобу із внесенням відповідних змін у дозвіл або відмова.

Вичерпний перелік документів

I. Встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу:

заява про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу – засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу (особи) та скріплюється печаткою при її наявності;

кольоровий комп’ютерний макет місця (на аркуші формату А4) на якому планується розташування рекламного засобу та адреси розташування – засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу (особи) та скріплюється печаткою при її наявності, в двох примірниках;

ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням та технічною характеристикою (вид, розміри (довжина*висота*ширина (товщина)*кількість площин)   – засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу (особи) та скріплюється печаткою при її наявності, в двох примірниках;

копія виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

II. Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами:

заява про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами –  засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу (особи) та скріплюється печаткою при її наявності;

належним чином оформлені примірники дозволу;

топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу – засвідчується підписом відповідального за топогеодезичне знімання та скріплюється печаткою при її наявності із погодженням відповідних утримувачів інженерних комунікацій – у разі наземного розташування рекламних засобів;

технічна експертиза спеціалізованих підприємств, установ та організацій (архітектурно-планувальна проектно-технічна документація) - у разі  розташування складних (дахових) рекламних засобів.

III. Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами:

заява про продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами (подається не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу);

оригінал зареєстрованого дозволу;

фотокартка (в електронному вигляді) з наявним маркуванням рекламного засобу.

IV. Внесення змін у дозвіл у зв’язку із зміною технологічної схеми рекламного засобу:

заява про зміну технологічної схеми рекламного засобу;

технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу – засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу (особи) та скріплюється печаткою при її наявності;

кольоровий комп’ютерний макет (на аркуші формату А4) та ескіз із конструктивним рішенням – засвідчується підписом суб’єкта господарювання або      уповноваженого ним органу (особи) та скріплюється печаткою при її наявності;

оригінал зареєстрованого дозволу.

V. Внесення змін у дозвіл у зв’язку із зміною містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу:

заява про зміну місця розташування рекламного засобу;

оригінал зареєстрованого дозволу;

кольоровий комп’ютерний макет (на аркуші формату А4) нового місця на якому планується розташування рекламного засобу – засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу (особи) та скріплюється печаткою при її наявності;

необхідні погодження з відповідними органами (особами) – встановлюється робочим органом у кожному окремому випадку.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи