Зал Зал 1 - Сектор надання адміністративних послуг
Категорія послуг Інші послуги
Суб'єкт надання послуги Управління економіки, промисловості та праці
Шифр послуги А-17.2-01
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:30
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

16 робочих днів.

Результат надання

1. Інформація про повідомну реєстрацію колективного договору (змін та доповнень до колективного договору).

Вичерпний перелік документів

1. Заява на повідомну реєстрацію колективного договору (змін та доповнень до колективного договору) встановленої форми.

2. Супровідний лист на ім’я міського голови довільної форми, підписаний керівником суб’єкта звернення та колективний договір (зміни та доповнення до колективного договору) у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)