Зал Зал 3 - Сектор надання послуг виконавчих органів ради
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ квартирного обліку та нерухомості
Шифр послуги А-11-15
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:00
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

30 календарних днів

Результат надання

1.   Рішення виконавчого комітету про виключення житлового приміщення з числа службових або мотивована відмова (для юридичної особи).

2.  Ордер на вселення у житлове приміщення, яке виключене з числа службових (для працівника).

Вичерпний перелік документів

1.Заява від адміністрації підприємства, установи, організації про виключення квартири з числа службових та видачу ордера встановленого зразка.

2.Заява на видачу ордера встановленого зразка.

3.Витяг з протоколу спільного засідання адміністрації та профкому підприємства, установи, організації власника жилого приміщення про виключення жилого приміщення з числа службових та видачу ордера.

4.Витяг з рішення виконавчого комітету про закріплення житлового приміщення в якості службового та видачу ордера виданий архівною установою.

5.Оригінал або належним чином завірена роботодавцем копія трудової книжки (всі  сторінки) заявника.

6.Технічний паспорт на житлове приміщення.

7.Акт обстеження житлових умов особи, яка претендує на отримання ордеру, оформлений  не раніше ніж за 1 місяць до дня подання документів.

8.Довідка з місця роботи про працевлаштування.

9.Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) на заявника та членів його сім’ї (для мешканців м. Тернополя з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації», для мешканців населених пунктів, які входять у склад Тернопільської міської територіальної громади з Зборівського районного бюро технічної інвентаризації).

10.Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, - копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним.

11.Один з передбачених Податковим кодексом України  документ з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

12.Документи, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між заявником, попереднім наймачем та членами сім’ї заявника (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, тощо).

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)