Зал Зал 1 - Сектор надання адміністративних послуг
Категорія послуг Реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, видача довідок
Суб'єкт надання послуги Відділ реєстрації проживання особи
Шифр послуги А-28-23-00
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:30
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

Протягом 3-х робочих днів із дати звернення особи.

Результат надання

1. Довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб або відмова у її видачі. із поверненням пакету документів та внесенням запису у заяву

Вичерпний перелік документів

1. Заява довільної форми

2. Документ про право власності на житло, домоволодіння (в разі звернення власника);

3. Згода про надання відомостей про місце проживання та інших персональних даних зареєстрованих осіб (в разі звернення осіб, які не є власниками житла);

4. Будинкова книга (за наявності).

5. У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються: документ, що посвідчує особу законного представника; документи, що підтверджують повноваження законного представника (свідоцтво про народження, рішення суду про призначення опікуна/піклувальника, яке набрало законної сили, рішення органів опіки та піклування тощо). У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

1. Документ, що підтверджує особу представника;

2. Документ, що підтверджує повноваження особи, як представника.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)