Зал Зал 3 - Сектор надання послуг виконавчих органів ради
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ квартирного обліку та нерухомості
Шифр послуги А-11-01
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:00
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

Перший етап:

1 робочий день після подання заяви.

Другий етап:

Протягом трьох робочих днів з дня надходження житла з фонду житлових приміщень, придатних для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей.

Результат надання

Перший етап.

Письмове повідомлення заявнику щодо взяття внутрішньо переміщеної особи на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання у відповідності до наказу начальника відділу квартирного обліку та нерухомості, або мотивована письмова відмова у взятті на такий облік.

Другий етап.

Ордер на вселення в житлове приміщення

Вичерпний перелік документів

Перший етап.

Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, що потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання.

1. Заява встановленої форми.

2. Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та довіреність;

3. Довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та відповідні довідки членів сім’ї (за наявності);

4. Документи, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

6. Документи, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду.

Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Другий етап.

Видача ордера на вселення в житлове приміщення. 1.Пред'явлення документів, що посвідчують особу на ім'я якої буде видаватися ордер та членів його сім'ї.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)