Зал Зал 1 - Сектор надання адміністративних послуг
Категорія послуг Реєстрація бізнесу
Суб'єкт надання послуги Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців
Шифр послуги А-28-24-00
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:30
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

Протягом 24 годин крім вихідних та святковихПротягом 24 годин крім вихідних та святковихднів.

Результат надання

1. Проведення реєстраційної дії (у тому числі зурахуванням принципу мовчазної згоди) завідсутності підстав для зупинення розглядудокументів та відмови в державній реєстраціїшляхом внесення запису до Єдиного державногореєстру.

2. Формування та оприлюднення на порталіелектронних сервісів виписки, результатівнадання адміністративних послуг у сферідержавної реєстрації та установчих документівюридичної особи.

3. Видача за бажанням заявника виписки зЄдиного державного реєстру у паперовій форміза результатами проведеної реєстраційної дії (уразі подання заяви про державну реєстрацію упаперовій формі).

4. Повідомлення про зупинення розглядудокументів.

5. Повідомлення про відмову у проведеннідержавної реєстрації.

Вичерпний перелік документів

1. Заява про підтвердження відомостей прокінцевого бенефіціарного власника.

2. Структура власності за формою тазмістом, визначеними відповідно дозаконодавства.

3. Витяг, виписка чи інший документ зторговельного, банківського, судового реєструтощо, що підтверджує реєстрацію юридичноїособи - нерезидента в країні її місцезнаходження- у разі, якщо засновником юридичної особи єюридична особа - нерезидент.

4. Нотаріально засвідчена копія документа,що посвідчує особу, яка є кінцевимбенефіціарним власником юридичної особи, - дляфізичної особи - нерезидента та, якщо такийдокумент оформлений без застосування засобівЄдиного державного демографічного реєстру, -для фізичної особи - резидента.

Вимоги до документів:

1. Документи мають бути викладенідержавною мовою.

2. Текст документів має бути написанийрозбірливо (машинодруком або від рукидрукованими літерами).

3. Документи не повинні містити підчищенняабо дописки, закреслені слова та іншівиправлення, не обумовлені в них, орфографічніта арифметичні помилки, заповнюватися олівцем,а також містити пошкодження, які не дають змогиоднозначно тлумачити їх зміст.

4. Заява про державну реєстраціюпідписується заявником. У разі подання заяви продержавну реєстрацію поштовим відправленнямсправжність підпису заявника повинна бутинотаріально засвідчена.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)