Зал Зал 2 - Сектор дозвільних процедур
Категорія послуг Інші послуги
Суб'єкт надання послуги Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці
Шифр послуги АДГ-12-02.1
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:30
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

30 робочих днів

Результат надання

Свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу, у якому в графі «Присвоєно номерний знак:» внесено: літера «Т», порядковий номер номерного знаку та комбінація літер відповідного до регіону, що збігаються в латинській і в українській абетках.

Купівля власниками технологічних транспортних засобів присвоєних номерних знаків здійснюється самостійно у суб’єктів господарювання, які їх виготовляють. Номерні знаки повинні відповідати державним стандартам, зокрема ДСТУ 4278:2019 «Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування» (підтип 12.1) та ДСТУ 3650:2019 «Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови».

Відмова у наданні адміністративної послуги доводиться до відома одержувача у письмовій формі з посиланням на чинне законодавство.

Вичерпний перелік документів

1) Письмова заява суб’єкта звернення (за зразком згідно з додатками 1 і 2 до Порядку);

2) Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом.                                            

 

Право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом, вузлами і агрегатами, які мають ідентифікаційні номери, може бути підтверджено будь-якими з наведених документів:

- договором купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржовою угодою, договором про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;

- документами, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;

- договором оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації технологічного транспортного засобу за орендарем та дорученням на право керування і використання цього транспортного засобу;

- митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронною митною декларацією (на  технологічний транспортний засіб, реалізований на митній території  України одним суб’єктом господарювання іншому суб’єкту господарювання; митна декларація

для взяття на облік не надається);

- рішенням уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу;

- виконавчим написом нотаріуса про витребування від боржника майна;

- рішенням суду про визначення права власності на технологічний транспортний засіб;

- договором про спільне володіння, користування у разі отримання технологічних транспортних засобів кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв’язку з виходом :або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв’язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність або для користування;

- іншими документами, що встановлюють право власності або користування технологічним  транспортним засобом.

3)    Декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, - для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, та які реєструються вперше.

4)       Акт технічного огляду (оригінал).

5) Письмові згоди всіх обтяжувачів  технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі під арештом або є предметом іншого обтяження.

 

Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з обліку технологічного транспортного засобу здійснюється після перевірки територіальними органами Держпраці наявності обтяжень машини за даними Державного реєсту обтяжень рухомого майна. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація та взяття на облік технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження, здійснюється виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів.

 

У разі коли оригінал декларації про відповідність складений іноземною мовою, виробник або його уповноважений

представник чи постачальник технологічного транспортного засобу в Україну повинні надати її переклад на українську мову. На перекладеній декларації зазначається: «Переклад декларації з її оригіналу».

 

Тимчасова реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі:
- тимчасового ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення;

-передачі технологічного транспортного засобу в довгострокову оренду (лізинг) та позичку.

Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим. 

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)