Зал Зал 3 - Сектор надання послуг виконавчих органів ради
Категорія послуг Містобудування, архітектура та охорона культурної спадщини
Суб'єкт надання послуги Управління містобудування, архітектури та кадастру
Шифр послуги А-14-04
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:00
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

Протягом десяти робочих днів з дня надходження пакета документів

Результат надання

Будівельний паспорт або обґрунтована відмова з поверненням вхідного пакету документів.

Вичерпний перелік документів

1.Заява встановленої форми.

2.Копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію, або заповіту, у разі якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

3. Копія документа, що посвідчує правовласності на об’єкт нерухомого майна,розташований на земельній ділянці, у разі якщо право власності на об’єктнерухомого майна не зареєстровано вДержавному реєстрі речових прав нанерухоме майно (у разі здійснення реконструкції, капітального ремонту).

4.Згода співвласника (співвласників) об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (у разі здійснення реконструкції, капітального ремонту) (за умови перебування у спільній власності).

5.Схема намірів забудови земельної ділянки (місце розташування будівель таспоруд на земельній ділянці, відстані домеж сусідніх земельних ділянок тарозташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо).

6. Проектна документація (за наявності).

7.Згода співвласника (співвласників) земельної ділянки на забудову (у разірозміщення нових об’єктів) (за умови перебування у спільній власності).

8. Інформація про наявність у межах земельної ділянки режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини та обмеження у використанні земельної ділянки у разі здійснення нового будівництва об’єкта (за наявності). ПРИМІТКА: Копії документів, що подаються для отримання будівельного паспорта, засвідчуються замовником (його представником).

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)