Зал Зал 3 - Сектор надання неадміністративних послуг
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ квартирного обліку та нерухомості
Шифр послуги Н-11-14
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:00
П'ятниця — з 8:00 до 13:00

Строк надання

30 календарних днів

Результат надання

Рішення виконавчого комітету про надання в користування житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання, дострокове припинення права на користування житловим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання або мотивована письмова відмова з вхідним пакетом документів.

Вичерпний перелік документів

1.Заява встановленої форми.
2.Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3) видана не раніше ніж за 1 місяць до дня подання документів.
3.Довідки про дохід усіх членів сім'ї.
4.Довідка про те, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні шість місяців, розрахований управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, менший від прожиткового мінімуму на сім'ю в розрахунку на місяць та менший від величини показника опосередкованої вартості найму житла.
5.Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) по місту Тернополю на всіх членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дітей, з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» (інформація станом на 29.12.2012 року), а в разі прибуття громадянина з іншого регіону – зазначені довідки з попереднього місця проживання.
5.1. Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) з Зборівського районного бюро технічної інвентаризації (для мешканців населених пунктів, які входять у склад Тернопільської міської територіальної громади)
6.Копії*:
6.1.Свідоцтв про шлюб (у разі перебування у шлюбі).
6.2.Свідоцтв про народження дітей.
6.3.Паспортів громадян України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію) або інших документів, що посвідчують особу.
6.3.1. При поданні копії* паспорта громадянина України у формі ID-картки необхідно долучити копію* довідки про реєстрацію місця проживання особи.
6.4.Документів про розірвання шлюбу (в разі коли шлюб розірвано).
6.5.Свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).
6.6.Судового рішення щодо набуття або зміни імені, підтвердження фактів (при наявності).
6.7.Документів про встановлення батьківства (при наявності).
6.8. Реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційних номерів) , не подаються у випадку наявності паспорта громадянина України у формі ID-картки).
Вказані копії документів подаються на всіх членів сім'ї.

7.Копії* документів про підтвердження набуття першочергового права на забезпечення житловим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання), а саме: довідки з медичної установи про вагітність, висновку МСЕК, пенсійного посвідчення.
8.Довідка, видана місцевим органом виконавчої влади або виконавчим органом місцевого самоврядування за попереднім місцем проживання, про непридатність наявного у них житла для подальшого проживання (для громадян, які вимушені залишити житлове приміщення внаслідок аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, що

 

загрожують стану та безпеці відповідного житлового приміщення).
9. Довідка видана місцевим органом виконавчої влади або виконавчим органом місцевого самоврядування за місцем розташування житла про визнання жилого будинку (жилого приміщення) таким, що не відповідає санітарним і технічним вимогам, (для внутрішньо переміщених осіб за умови наявності у них житла, непридатного для подальшого проживання, яке розташоване на території України (крім тимчасово окупованої території України та/або населених пунктів, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження, населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення).
9.Квитанція про оплату житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації за останній місяць поточного року на об’єкт нерухомості за місцем реєстрації заявника (в разі наявності).
10.Копія рішення кредитора про звернення стягнення на передане в іпотеку житлове приміщення та письмову вимогу кредитора або нового власника цього житлового приміщення щодо його звільнення – у разі добровільного виселення (для громадян, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечено іпотекою відповідного приміщення).
11.Витяг з рішення суду щодо примусового виселення з житлового приміщення – у разі примусового виселення (для громадян, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечено іпотекою відповідного приміщення).
12.Копія* документу, виданого органом міграційної служби, про надання особі статусу біженця (для біженців).
13.Довідка, видана органом міграційної служби, про реєстрацію за місцем проживання біженця (для біженців).
14.Довідка, видана органом міграційної служби, про відсутність житла у пункті тимчасового розміщення біженців чи відсутність такого пункту (для біженців).
15. Копію* довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (видану згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509) (для внутрішньо переміщених осіб).

*Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи