Зал Прийом здійснюється за адресою бульвар Тараса Шевченка, 3
Категорія послуг Послуги з державної реєстрації
Суб'єкт надання послуги Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців
Шифр послуги А-28-13-00
Графік запису на прийом в електронну чергу

Строк надання

1. Протягом 24 годин крім вихідних та святкових днів.

Реквізити для оплати:

БАНК ОТРИМУВАЧА: Казначейство України (ЕАП)

ОДЕРЖУВАЧ:

ГУК у Тернопільській обл./тг м.Тернопіль./22010300

КОД ЄДРПОУ ОДЕРЖУВАЧА:

37977599

РАХУНОК:

UA058999980314070501000019751

КОД БЮДЖЕТНОЇ  КЛАСИФІКАЦІЇ:22010300

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юр осіб та фоп.

2. У скорочені строки:

     - протягом шести годин;

     - протягом двох годин.

Реквізити для оплати:

БАНК ОТРИМУВАЧА: (ГУДКСУ) Казначейство України (ЕАП)

ОДЕРЖУВАЧ:УК в м.Тернополі/м. Тернопіль22012900

КОД ЄДРПОУ ОДЕРЖУВАЧА КОШТІВ:37977599

КОД БЮДЖЕТНОЇ  КЛАСИФІКАЦІЇ:22012900

НОМЕР РАХУНКУ (IBAN): UA138999980314060540000019751

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Результат надання

1. Проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

2. Формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

3. Видача за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі).

4. Повідомлення про зупинення розгляду документів.

5. Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації.

Вичерпний перелік документів

Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі:

1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

2. Документ про сплату адміністративного збору (у разі зміни прізвища, ім’я, по-батькові або місця проживання фізичної особи-підприємця).

3. Копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків.

4. Копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною серії та номера паспорта, - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

5. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника - у разі подання документів уповноваженою особою.

6. Договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства відповідно до Закону України "Про фермерське господарство"; договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.


 

 response ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПОСЛУГУ

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)