Зал Прийом здійснюється за адресою бульвар Тараса Шевченка, 3
Категорія послуг Реєстрація нерухомості
Суб'єкт надання послуги Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Шифр послуги А-28-08
Графік запису на прийом в електронну чергу

Строк надання

Здійснюється в день реєстрації відповідної заяви

Результат надання

1.Рішення про державну реєстрацію прав.

2.Внесення до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідних відомостей про обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав.

3.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену державну реєстрацію прав в паперовій формі (за бажанням заявника).

4.Рішення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку обставин, що стали підставою для його прийняття

Вичерпний перелік документів

1. Заява (формується та реєструється державним реєстратором).

2. Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

3. У разі подання заяви уповноваженою особою пред’являється оригінал документа, що підтверджує її повноваження.

4. Документ про сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору.

5.Документи, що є підставою для накладення обтяження:

  1) судового рішення щодо набуття, зміни або припинення обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили; 2) рішення державного виконавця, приватного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;

  3) визначеного законодавством документа, на якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна;

  4) рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду;

  5) договору, укладеного в порядку, визначеному законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дубліката;

  6) закону, яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим майном;

  7) інших актів органів державної влади та посадових осіб згідно із законом.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)