Зал Зал 3 - Сектор надання неадміністративних послуг
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ квартирного обліку та нерухомості
Шифр послуги Н-11-10
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:00
П'ятниця — з 8:00 до 13:00

Строк надання

30 календарних днів

Результат надання

Ордер на жиле приміщення у будинках державного або громадського житлового фонду, або мотивована письмова відмова.

Вичерпний перелік документів

1. Заява про переоформлення ордера на квартиру встановленої форми.
2. Заява на видачу ордера (встановленої форми), завірена у встановленому законодавством порядку.
3. Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3) видана не раніше ніж за 1 місяць до дня подання документів.
4. Копія* договору найму житлового приміщення (укладеного з попереднім наймачем) з підприємства, на обслуговуванні якого перебуває будинок або інформація (довідка) з підприємства, на обслуговуванні якого перебуває будинок про відсутність такого договору.
5. Копія* документа про відкриття особового рахунку з підприємства, на обслуговуванні якого перебуває будинок.
6. Витяг з рішення виконавчого комітету про надання
житла, виданий архівною установою.
7. Довідка про відсутність реєстрації права власності на квартиру, на яку переоформлятиметься ордер, з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» (інформація станом на 29.12.2012 року).
7.1.Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) з Зборівського районного бюро технічної інвентаризації (для мешканців населених пунктів, які входять у склад Тернопільської міської територіальної громади)
8. Копії*:
8.1.Свідоцтва про смерть попереднього наймача (в разі смерті наймача).
8.2.Паспорта громадянина України попереднього наймача, а саме сторінок, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію (в разі зняття з реєстрації попереднього наймача).
8.2.1. При поданні копії* паспорта громадянина України у формі ID-картки необхідно долучити копію* довідки про реєстрацію місця проживання особи.
8.3.Свідоцтв про шлюб (у разі перебування у шлюбі).
8.4.Свідоцтв про народження дітей.
8.5.Паспортів громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, сімейний стан, реєстрацію).
8.5.1. При поданні копії* паспорта громадянина України у формі ID-картки необхідно долучити копію* довідки про реєстрацію місця проживання особи.
8.6.Документів про розірвання шлюбу (в разі коли шлюб розірвано).
8.7.Свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).
8.8.Судового рішення щодо набуття або зміни імені, підтвердження фактів (при наявності).
8.9.Документів про встановлення батьківства (при наявності).
8.10.Документів, які підтверджують родинні відносини попереднього наймача та заявника.
Вказані копії документів подаються на всіх членів сім'ї.
9. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційного номера) заявника (не подаються у випадку наявності паспорта громадянина України у формі ID-картки).
10. Квитанція про оплату житлово-комунальних послуг за останній місяць поточного року на об’єкт нерухомості за місцем реєстрації заявника, що засвідчує відсутність заборгованості.
*Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи