Зал Зал 1 - Сектор надання адміністративних послуг
Категорія послуг Сім’я, молодь
Суб'єкт надання послуги Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей
Шифр послуги А-24-24
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:30
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

Протягом 10-ти робочих днів після подання  документів.

Результат надання

Продовжене посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності бланків посвідчень – довідка про статус батьків багатодітної сім’ї, про статус дитини з багатодітної сім’ї), відмова у продовженні строку дії посвідчення, або скасований статус батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Вичерпний перелік документів

У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану:

1.Заява про продовження строку дії посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї подається в довільній формі одним із батьків за місцем фактичного перебування.

2.Пред’являє та зазначає в заяві реквізити цих документів:

2.1 Документ, що посвідчує особу.

2.2. Свідоцтво про народження дитини або е- свідоцтво про народження, або довідку із закладу освіти - у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України.

2.3.Довідки про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (інформація підтверджується заявником кожного семестру до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років) - у разі навчання дитини за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти. У разі неможливості отримання довідки закладу освіти - заявник в заяві, яку подає в довільній формі зазначає відомості щодо навчання його дитини у відповідному закладі освіти.

3. Додає до заяви:

3.1.Оригінали посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, строк дії яких підлягає продовженню.

3.2.Фотокартка (кольорова або чорно-біла) розміром 30 × 40 міліметрів (за наявності). У разі відсутності фотокартки посвідчення дійсне за наявності документа, що посвідчує особу.

Після припинення/скасування надзвичайного або воєнного стану на території України заявник з метою підтвердження відомостей щодо навчання його дитини, зазначених у заяві, протягом місяця подає в ЦНАП довідку про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)