Зал Зал 3 - Сектор надання неадміністративних послуг
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ квартирного обліку та нерухомості
Шифр послуги Н-11-09-03
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:00
П'ятниця — з 8:00 до 13:00

Строк надання

30 календарних днів

Результат надання

1.Ордер на службову квартиру   особа, яка претендує на видачу ордера, отримує у ЦНАП особисто або через уповноважену особу на підставі нотаріально завіреної довіреності.

2. Копія рішення виконавчого комітету про видачу ордера на службову квартиру або мотивовану письмову відмову на підставі прийнятого рішення виконавчого комітету з вхідним пакетом документів повертається представнику юридичної особи у ЦНАП.

Вичерпний перелік документів

Видача ордера працівнику на службову квартиру.
1. Заява від адміністрації підприємства, установи, організації про видачу ордера на службову квартиру (форма заяви додається).
2. Заява на видачу ордера (встановленого зразка), завірена у встановленому законодавством порядку.
3. Витяг з протоколу спільного засідання адміністрації та профспілкового комітету про надання службової квартири.
4.Витяг з рішення виконавчого комітету про реєстрацію квартири в якості службової, виданий архівною установою.
5.Довідка про те, що службова квартира вільна з підприємства, на обслуговуванні якого перебуває будинок.
6.Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3) видана не раніше ніж за 1 місяць до дня подання документів.
7.Акт обстеження житлових умов працівника, який отримує службову квартиру (з підприємства, на обслуговуванні якого перебуває будинок), виданий не раніше ніж за 1 місяць до дня подання документів.
8. Довідки з місця роботи про працевлаштування - для працевлаштованих, довідки з підприємства, на обслуговуванні якого перебуває будинок про те, що громадянин не працює (для не працевлаштованих), на всіх повнолітніх членів сім’ї.
9.Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на будинок (квартиру) по місту Тернополю на всіх зареєстрованих членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дітей з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» (інформація станом на 29.12.2012 року).
9.1. Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) з Зборівського районного бюро технічної інвентаризації (для мешканців населених пунктів, які входять у склад Тернопільської міської територіальної громади).
10.Копії:
10.1. Свідоцтв про шлюб (у разі перебування у шлюбі).
10.2. Свідоцтв про народження дітей.
10.3. Паспортів громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію)
10.3.1. При поданні копії* паспорта громадянина України у формі ID-картки необхідно долучити копію* довідки про реєстрацію місця проживання особи.
10.4. Документів про розірвання шлюбу (в разі коли шлюб розірвано).
10.5. Свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).
10.6. Судового рішення щодо набуття або зміни імені, підтвердження фактів (при наявності).
10.7. Документів про встановлення батьківства (при наявності).
10.8.Реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційних номерів) , не подаються у випадку наявності паспорта громадянина України у формі ID-картки.
Вказані копії документів подаються на всіх членів сім'ї.
11. Квитанція про оплату житлово-комунальних послуг за останній місяць поточного року на об’єкт нерухомості за місцем реєстрації заявника.
*Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії.

 

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)