Зал Зал 3 - Сектор надання неадміністративних послуг
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ квартирного обліку та нерухомості
Шифр послуги Н-11-07-02
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:00
П'ятниця — з 8:00 до 13:00

Строк надання

30 календарних днів

Результат надання

  1. Ордер на жиле приміщення, придбане за кошти підприємства, установи, організації для забезпечення житлом працівника підприємства, установи, організації, який перебуває на квартирному обліку за місцем проживання у виконавчому комітеті міської ради.

2. Рішення виконавчого комітету про видачу ордера на жиле приміщення, придбане за кошти підприємства, установи, організації для забезпечення житлом працівника підприємства, установи, організації, який перебуває на квартирному обліку за місцем проживання у виконавчому комітеті міської ради або мотивована письмова відмова на підставі прийнятого рішення виконавчого комітету з вхідним пакетом документів для юридичної особи.

Вичерпний перелік документів

Видача ордера на жиле приміщення, придбане за кошти підприємства, установи, організації для забезпечення житлом працівника підприємства, установи, організації, який перебуває на квартирному обліку за місцем проживання у виконавчому комітеті міської ради.

  1.  Заява від адміністрації або адміністрації та профспілкового комітету організації (у випадку наявності) встановленої форми.

2.Заява (встановленої форми) на видачу ордера, завірена у встановленому законодавством порядку.

3.Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія документа про реєстрацію права власності на квартиру.

4.Завірена у встановленому порядку копія протоколу спільного засідання адміністрації і профспілкового комітету організації за місцем роботи працівника про надання житлового приміщення.

5.Контрольний список працівників, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті  (загальний, першочерговий, позачерговий) встановленої форми (додається до інформаційної картки).

  1. Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3) видана не раніше ніж за 1 місяць до дня подання документів.

7.Акт обстеження житлових умов особи, яка претендує на отримання ордеру, з підприємства, на обслуговуванні якого перебуває будинок, виданий не раніше ніж за 1 місяць до дня подання документів.

8.Довідки з місця роботи про працевлаштування - для працевлаштованих, довідки з підприємства, на обслуговуванні якого перебуває будинок про те, що громадянин не працює, для не працевлаштованих (на всіх повнолітніх членів сім’ї).

9.Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на будинок (квартиру) по місту Тернополю на всіх членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дітей, з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» (інформація станом на 29.12.2012 року).

9.1. Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) з Зборівського районного бюро технічної інвентаризації (для мешканців населених пунктів, які входять у склад Тернопільської міської територіальної громади)

10.Копії*:

10.1.Свідоцтв про шлюб (у разі перебування у шлюбі).

10.2.Свідоцтв про народження дітей.

10.3.Паспортів громадян України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію).

10.3.1. При поданні копії * паспорта громадянина України у формі ID-картки необхідно долучити копію*    довідки про реєстрацію місця проживання особи.

10.4.Документів про розірвання шлюбу (в разі коли

шлюб розірвано).

10.5.Свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).

10.6.Судового рішення щодо набуття або зміни  імені, підтвердження фактів (при наявності).

10.7.Документів про встановлення батьківства (при наявності). 

10.8. Реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційних номерів) , не подаються у випадку наявності паспорта громадянина України у формі ID-картки.

Вказані копії документів подаються на всіх членів сім'ї, які будуть вписані в ордер.

11.Квитанція про оплату житлово-комунальних послуг за останній місяць поточного року на об’єкт нерухомості за місцем реєстрації особи, яка буде отримувати ордер.

12.Нотаріально засвідчена згода одного з батьків на проживання малолітньої дитини з іншим з батьків, у випадку роздільного проживання батьків (за умови включення дитини в заяву на видачу ордера).

*Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)