Зал Зал 3 - Сектор надання неадміністративних послуг
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ квартирного обліку та нерухомості
Шифр послуги Н-11-06-01
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:00
П'ятниця — з 8:00 до 13:00

Строк надання

30 календарних днів (в окремих випадках термін розгляду звернення може бути продовжено до дати затвердження виконавчим комітетом міської ради проколу міської комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків ).

Результат надання

Лист про погодження передачі у власність громадянам жилого приміщення у гуртожитку комунальної власності  Тернопільської міської територіальної громади  з оригіналами довідки про склад сім’ї громадянина, що мешкає у жилому приміщення (кімнаті, кімнатах) у гуртожитку та займані ними приміщення з підприємства, на обслуговуванні якого перебуває будинок та довідки про включення в списки для приватизації житла та невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду з ВАТ «Державний Ощадний банк України» з міста Тернополя або мотивована відмова.

Вичерпний перелік документів

 Розгляд заяв громадян щодо погодження передачі у власність громадянам жилого приміщення у гуртожитку комунальної власності міста

Заявник подає на зареєстрованих у гуртожитку членів сім’ї:

1.Заява встановленої форми. (За неповнолітніх членів сім'ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або піклувальники. Згоду на участь у приватизації дітей вони засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини. Якщо дитина віком від 14 до 18 років (настає неповна цивільна дієздатність особи), додатково до заяви додається письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників.)

2.Письмова згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію жилого приміщення у гуртожитку.

3.Копія ордера про надання жилої площі або копія договору найму жилої площі у гуртожитку.

4.Довідка про склад сім’ї громадянина, що мешкає у жилому приміщення (кімнаті, кімнатах) у гуртожитку та займані ними приміщення з організації, яка обслуговує гуртожиток.

5.Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3) видана не раніше ніж за 1 місяць до дня подання документів.

6.Акт обстеження житлових умов з підприємства, на обслуговуванні якого перебуває будинок, виданий не раніше ніж за 1 місяць до дня подання документів.

7.Довідка про включення в списки для приватизації житла та невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду з ПАТ «Державний Ощадний банк України».

8.Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) в місті Тернопіль на всіх членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дітей з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» (інформація станом на 29.12.2012 року).

8.1.Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) з Зборівського районного бюро технічної інвентаризації (для мешканців населених пунктів, які входять у склад Тернопільської міської територіальної громади)

9.Довідка з місця роботи про працевлаштування (для працевлаштованих), довідка з підприємства, на обслуговуванні якого перебуває будинок про те, що громадянин не працює (для не працевлаштованих, крім пенсіонерів та осіб, що навчаються), на всіх повнолітніх членів сім’ї.

  1. 10. Довідки про навчання осіб, що навчаються у середніх та вищих навчальних закладах.

11.Копія* пенсійного посвідчення для пенсіонерів.

12.Копія* трудової книжки (всіх сторінок) заявника та особи, яка отримувала кімнату, (за наявності), в тому числі копію трудової книжки особи, яка знята з реєстрації в  гуртожитку, однак на яку видавався ордер.

13.Копії*:

13.1.Свідоцтв про шлюб (у разі перебування у шлюбі).

13.2.Свідоцтв про народження дітей (включаючи повнолітніх для встановлення родинних зв’язків).

13.3.Паспортів громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію), тимчасової посвідки на право постійного проживання для іноземців.

13.3.1. При поданні копії * паспорта громадянина України у формі ID-картки необхідно долучити копію* 

довідки про реєстрацію місця проживання особи.

13.4.Документів про розірвання шлюбу (в разі коли шлюб розірвано).

13.5.Свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).

13.6.Судового рішення щодо набуття або зміни  імені, підтвердження фактів (при наявності).

13.7.Документів про встановлення батьківства (при наявності).

13.8.Реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційних номерів) , не подаються у випадку наявності паспорта громадянина України у формі ID-картки.

Вказані копії документів подаються на всіх членів сім'ї.

14.Квитанція про оплату житлово-комунальних послуг по місцю реєстрації заявника за останній місяць поточного року, що засвідчує відсутність заборгованості.

-На незареєстрованих у гуртожитку членів сім’ї:

  1. Копії* паспортів громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію) або копія тимчасової посвідки на право постійного проживання для іноземців.

1.1. При поданні копії*  паспорта громадянина України у формі ID-картки необхідно долучити копію*  довідки про реєстрацію місця проживання особи.

2. Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) по місту Тернополю з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» (інформація станом на 29.12.2012 року).

2.1. Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) з Зборівського районного бюро технічної інвентаризації (для мешканців населених пунктів, які входять у склад Тернопільської міської територіальної громади).

3. Копії* реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційних номерів) не подаються у випадку наявності паспорта громадянина України у формі ID-картки).

*Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії.

Заява з документами розглядається на засіданні міської комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків. Комісія приймає рішення рекомендувати виконавчому комітету передати у власність займане жиле приміщення, або рекомендувати виконавчому комітету відмовити у передачі у власність.

Заявник отримує: повідомлення про результат розгляду звернення на засіданні міської комісії із забезпечення  житлових прав мешканців гуртожитків, довідку про склад сім’ї громадянина, що мешкає у жилому приміщення (кімнаті, кімнатах) у гуртожитку та займані ними приміщення з підприємства, на обслуговуванні якого перебуває будинок та довідку про включення в списки для приватизації житла та невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду з ВАТ «Державний Ощадний банк України»

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)