Зал Зал 1 - Сектор надання адміністративних послуг
Категорія послуг Містобудування, архітектура та охорона культурної спадщини
Суб'єкт надання послуги Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради
Шифр послуги А-27-09
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:30
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

Десять робочих днів з дня реєстрації заяви

Результат надання

Видача дозволу на виконання будівельних робіт або відмова у його видачі з використанням Реєстру будівельної діяльності

Вичерпний перелік документів

Заява  подається через електронний кабінет (крім об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”)

У заяві про видачу дозволу на виконання будівельних робіт та у Реєстрі будівельної діяльності зазначається, така інформація:

1.Кадастровий номер земельної ділянки (для земельних ділянок, право власності чи право користування на які виникло до 2004 року - за наявності) або відмітка про випадок, визначений частиною четвертою статті 34 цього Закону та/або частиною першою статті 12-1 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

2.Реєстраційний номер містобудівних умов та обмежень у Реєстрі будівельної діяльності

3. Реєстраційний номер технічних умов у Реєстрі будівельної діяльності

4.Реєстраційний номер звіту про результати експертизи проектної документації на будівництво у Реєстрі будівельної діяльності

5.Реєстраційний номер енергетичного сертифіката у Реєстрі будівельної діяльності

6.Ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) (у заяві про видачу дозволу зазначається для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) до подання заяви)

7.Відомості про складові частини об’єкта (квартири, вбудовані, прибудовані чи вбудовано-прибудовані житлові та нежитлові приміщення у будівлі, споруді, гаражні бокси, машиномісця, інші житлові та нежитлові приміщення, які після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна)

8.Реєстраційний номер проектної документації у Реєстрі будівельної діяльності

9.Відомості про те, що об’єкт будівництва є подільним або неподільним об’єктом незавершеного будівництва

10.Відомості про черги будівництва/пускові комплекси.

До заяви додаються:

1.Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію

2.Копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою)

3.Проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку

4.Копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника (співвласників), засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту

5.Копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд

6.Інформація про інженера-консультанта (у разі його залучення)

7.Інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати

8.Результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.

9.До заяви щодо об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, також подаються документи:

копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, копія договору суперфіцію або копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, не подається у разі, коли державна реєстрація такого права здійснювалася у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (крім об’єктів, на які поширюється дія  Закону України “Про державну таємницю”). У цьому випадку інформація про документ, який посвідчує відповідне речове право, зазначається у заяві про видачу дозволу на виконання будівельних робіт 

diia

Державні послуги онлайн

 

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)