Зал Зал 3 - Сектор надання послуг виконавчих органів ради
Категорія послуг Земельні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ земельних ресурсів
Шифр послуги Н-25-01
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:00
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

30 календарних днів

Результат надання

Pішення виконавчого комітету про  затвердження реєстру осіб, які мають право на грошову компенсацію за земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва  або обгрунтована відмова

Вичерпний перелік документів

1.Заява встановленої форми на ім’я міського голови.

2.Паспорт.

3.Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків – відмітка в паспорті).

4.Посвідченняучасникабойовихдій (інваліда війни, члена сім'ї загиблого або бійця-добровольця), виданого у встановленому законодавством порядку.

5.Довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росії  проти України.

6.Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (земельні ділянки) щодо заявника ( формує працівник відділу земельних ресурсів)

7.Нотаріальнозасвідченувідмовувідодержанняземельноїділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку.

8.Інформацію про розрахунковий рахунок відкритий в банківській установі.

9.Додатково для підтвердження першочергового права на отримання грошової компенсації подати один із документів:

- рішення виконавчого комітету міської ради про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

-посвідчення учасника бойових дій;

-посвідчення інваліда війни або документи, які можуть підтверджувати отримання поранення в зоні АТО, можуть бути виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, епікриз та/або виписний епікриз з історії хвороби;

-посвідчення члена сім’ї загиблого учасника бойових дій;

-документ, що посвідчує визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом (таким документом є виписка з акту огляду МСЕК, або медичний висновок установи охорони здоров’я, або посвідчення одержувача допомоги, або довідка органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги) для сім’ї де на утриманні троє і більше неповнолітніх дітей – посвідчення багатодітної сім’ї, або довідку про перебування в полоні

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)