Зал Зал 3 - Сектор надання неадміністративних послуг
Категорія послуг Земельні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ земельних ресурсів
Шифр послуги Н-25-02
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:00
П'ятниця — з 8:00 до 13:00

Строк надання

30 робочих днів

Результат надання

Pішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради або вмотивована відмова

Вичерпний перелік документів

2.1. Заява, встановленої форми.

2.2. Копія паспорта (1,2 і сторінка з реєстрацією місця проживання).

2.3. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків – відмітка в паспорті).

2.4. Довідка про склад сім’ї  (форма № 3).

2.5. Копія посвідчення учасника бойових дій (інваліда війни, члена сім'ї загиблого або бійця-добровольця), виданого у встановленому законодавством порядку.

2.6. Копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету  та територіальної цілісності України.

2.7. Довідка про відсутність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку.

2.8. Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень.

2.9. Відмова, засвідчена  нотаріально, від одержання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку.

2.10. Інформацію про розрахунковий рахунок відкритий в банківській установі.

Предявити:

Оригінали документів,копії яких подаються на розгляд.

Додатково для підтвердження першочергового права на отримання грошової компенсації подати один із документів:

- рішення виконавчого комітету міської ради про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

- посвідчення учасника бойових дій; посвідчення інваліда війни або документи, які можуть підтверджувати отримання поранення в зоні АТО, можуть бути виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, епікриз та/або виписний епікриз з історії хвороби; 

- посвідчення члена сім’ї загиблого учасника бойових дій;

- документ, що посвідчує визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом (таким документом є виписка з акта огляду МСЕК; або медичний висновок установи охорони здоров’я; або посвідчення одержувача допомоги; або довідка органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги) для сімї де на утриманні троє і більше неповнолітніх дітей – посвідчення багатодітної сім’ї.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи