Зал Зал 2 - Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області
Категорія послуг Інші послуги
Суб'єкт надання послуги Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області
Шифр послуги АСЦ-2
Графік запису на прийом в електронну чергу Вівторок, Середа, Четвер — з 10:00 до 16:00
П'ятниця, Субота — з 10:00 до 15:00

Строк надання

До 40 хв. з часу подання необхідних документів.

Результат надання

Видача посвідчення водія на право керування транспортним засобом або листа з обґрунтуванням причин відмови в його видачі.

Вичерпний перелік документів

Для отримання адміністративної послуги до суб'єкта надання адміністративної послуги необхідно подати:
заяву встановленого зразка;
паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;
копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності в базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
посвідчення водія старого взірця;
екзаменаційної картки (у разі наявності);
оригінал та ксерокопії документів про заміну особистих даних (у разі їх заміни);медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом;платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову продукцію.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)