Зал Зал 2 - Сектор дозвільних процедур
Категорія послуг Пожежна безпека та охорона праці
Суб'єкт надання послуги Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці
Шифр послуги АДГ-12-03
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:30
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

Не перевищує 30 робочих днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

Результат надання

Свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу з відміткою про зняття з обліку. У разі зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку із списанням (ліквідацією), результатом адміністративної послуги є завірена копія свідоцтва про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу з відміткою про зняття з обліку.

Вичерпний перелік документів

1. Письмова заява власника (згідно з додатками 1 і 2 до Порядку).

2. Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу.

3. Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу або акт на списання основних засобів, заява —для фізичних осіб.

4. Акт ліквідації основних засобів.

5. Письмова згода всіх виявлених обтяжувачів- для технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, під арештом, заставі або є предметом іншого обтяження.

6. Посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт  втрати - у разі втрати свідоцтва про реєстрацію на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються).

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)