Зал Зал 2 - Сектор дозвільних процедур(Крім ТСЦ)
Категорія послуг Пожежна безпека та охорона праці
Суб'єкт надання послуги Управління Держпраці у Тернопільській області
Шифр послуги АДГ-12-03
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:30
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

Строк законодавством не встановлено. Не перевищує 30 календарних днів з дня подання суб‘єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

Результат надання

У разі зняття технологічного транспортного засобу з обліку - видача Свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу з відміткою «Знято з обліку».

У разі зняття технологічного транспортного засобу з обліку, у зв'язку з непридатністю до подальшого використання: та його вибракуванням (списанням) — видача копії Свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу з відміткою «Знято з обліку», завіреної суб’єктом надання адміністративної послуги.

У разі надання неповного пакету документів, визначених Порядком, та/або їх оформлення з порушенням вимог чинного законодавства, або який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження та в інших випадках, передбачених законодавством – письмова відповідь власнику із зазначенням причин, що унеможливлюють надання послуги та документи, які додавались до заяви.

Вичерпний перелік документів

1.      Письмова заява власника (згідно з додатками 1 і 2 до Порядку).

2. Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу.

3. Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу або акт на списання основних засобів, заява —для фізичних осіб.

4. Акт ліквідації основних засобів.

5. Письмова згода всіх виявлених обтяжувачів- для технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, під арештом, заставі або є предметом іншого обтяження.

6. Посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт  втрати -                у разі втрати свідоцтва про реєстрацію на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються).

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи