Зал Зал 2 - Сектор дозвільних процедур
Категорія послуг Санітарно-епідеміологічні питання
Суб'єкт надання послуги Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області
Шифр послуги ДДХ 16-1
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:30
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

Не більше ніж десять робочих днів

Результат надання

Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання – санітарного паспорта на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів).

Вичерпний перелік документів

1. Заява за встановленою формою, згідно чинного законодавства, на ім'я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

2. Специфікація: довідки або інші документи про повний склад об’єкта, на який видається санітарний паспорт та показники його ідентифікації (в т.ч. щодо устаткування, обладнання та ДІВ; технічні характеристики, відомості щодо фірм-виробників, дати випуску та введення в експлуатацію, умови та параметри провадження діяльності, згідно ліцензії з ядерної та радіаційної безпеки, тощо).

3. Копія попереднього дозволу (санітарного паспорта) - у разі наявності. 

4. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат (за наявності, якщо виданий після 2000 року).

5. Акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта.

6. Копія Технічного паспорта рентгенівського кабінету (сертифікату, свідоцтва на ДІВ, тощо).

7. Паспорт вентиляційної системи, акт перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем).

8. Акт випробувань пристроїв захисного заземлення устаткування, електроустановок.

9. Копія протоколу дозиметричного контролю засобів захисту в виробничих приміщеннях, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях.

10. Документ (акт, протокол) про випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв ДІВ на відповідність свинцевому еквіваленту.

11. Копії відповідних інструкційно-методичних документів, що регламентують роботу з ДІВ, розроблені та затверджені керівником об’єкту:

- контрольні рівні для осіб категорій "А" та "Б";

- інструкція з дій персоналу у випадку радіаційних аварій; Інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із ДІВ;  

- положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі.

12. Копії чинних наказів про організацію роботи з ДІВ:

- про віднесення працівників до осіб  категорії "А" чи "Б";

 - про призначення відповідального за радіаційну безпеку;

 - про призначення відповідального за радіаційний контроль та його посадові обов’язки;

- про допуск до роботи осіб з персоналу категорії «А».

13. Дані про проходження персоналом категорії «А» медичного огляду.

14. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту (ф–315/о) Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області щодо відповідності вимогам санітарного законодавства, з даними лабораторного контролю.

ПРИМІТКИ:

1. Копії документів подавати засвідчені на кожній сторінці записом «копія вірна», підписом та мокрою печаткою заявника (у разі застосування).

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)