ЗАКОН УКРАЇНИ

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.483)

pdf icon Переглянути текст документу (ZU_GD.pdf)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про адміністративні послуги

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

pdf icon Переглянути текст документу (ZU_AP.pdf)

 

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1. адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

2. суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;

3. суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Додаток до рішення міської ради
від 20.12.2016 р. №7/13/41

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг у місті Тернополі

pdf icon Переглянути текст документу (polojennia_СNAP.pdf)

 

  1. Центр надання адміністративних послуг (далі – центр) є постійно діючим робочим органом Тернопільської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
  2. Центр утворюється за рішенням міської ради.
  3. Центр підпорядковується  міській раді, її виконавчому комітету та міському голові. Координує діяльність  центру заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
  4. Здійснення організаційного забезпечення діяльності центру, керівництво і відповідальність за організацію його діяльності покладається на відділ «Центр надання адміністративних послуг» Тернопільської міської ради.
  5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.
  6. Основними завданнями центру є:

1) створення зручних умов для отримання адміністративних послуг;

2) спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

4) запобігання корупції, усунення посередництва під час надання адміністративних послуг;

5) підвищення рівня поінформованості суб’єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг.

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 17.04.2013 №420

Регламент роботи

Центру надання адміністративних послуг у місті Тернополі

pdf icon Переглянути текст документу (reglament_TSNAP.pdf)

 

І. Загальні положення

1.1. Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП).

1.2. Реєстри адміністративних, неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру, які надаються через ЦНАП затверджуються рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

1.3. Основні терміни, які використовуються в цьому Регламенті, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про адміністративні послуги», Положенні про Центр надання адміністративних послуг у місті Тернополі.

1.4. Форма та порядок підготовки та вимоги до інформаційної та технологічної карток визначається Кабінетом Міністрів України та НСУЯ в Тернопільській міській раді.

1.5. У разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної/неадміністративної послуги, документа дозвільного характеру, керівник суб’єкта надання адміністративних/ неадміністративних послуг, дозвільного органу, послуги якого надаються через ЦНАП, протягом п’яти робочих днів інформує про це керівника ЦНАП, готує відповідні зміни до інформаційних та технологічних карток .