ЗАКОН УКРАЇНИ

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.483)

pdf icon Переглянути текст документу (ZU_GD.pdf)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про адміністративні послуги

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

pdf icon Переглянути текст документу (ZU_AP.pdf)

 

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1. адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

2. суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;

3. суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Додаток до рішення міської ради
від 20.12.2016 р. №7/13/41

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг у місті Тернополі

pdf icon Переглянути текст документу (polojennia_СNAP.pdf)

 

 1. Центр надання адміністративних послуг (далі – центр) є постійно діючим робочим органом Тернопільської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. Центр утворюється за рішенням міської ради.
 3. Центр підпорядковується  міській раді, її виконавчому комітету та міському голові. Координує діяльність  центру заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
 4. Здійснення організаційного забезпечення діяльності центру, керівництво і відповідальність за організацію його діяльності покладається на відділ «Центр надання адміністративних послуг» Тернопільської міської ради.
 5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.
 6. Основними завданнями центру є:

1) створення зручних умов для отримання адміністративних послуг;

2) спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

4) запобігання корупції, усунення посередництва під час надання адміністративних послуг;

5) підвищення рівня поінформованості суб’єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг.

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 06.02.2019р. №101

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг у місті Тернополі

pdf icon Переглянути текст документу (polozhennya_CNAP.pdf)

Загальна частина

 1. Регламент Центру надання адміністративних послуг у місті Тернополі (далі – центр) визначає порядок організації роботи центру, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних/неадміністративних послуг.
 2. Основні терміни, які використовуються в цьому Регламенті, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про адміністративні послуги».
 3. Надання адміністративних/неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:
 • верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
 • стабільності;
 • рівності перед законом;
 • відкритості та прозорості;
 • оперативності та своєчасності;
 • доступності інформації про надання адміністративних/неадміністративних послуг;
 • захищеності персональних даних;
 • раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних/неадміністративних послуг;
 • неупередженості та справедливості;
 • доступності та зручності для суб’єктів звернення.
 1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Тернопільської міської ради, її виконавчого комітету, положенням про центр та регламентом центру.
 2. Центр розміщено за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул.КнязяОстрозького, 6.

Віддалені місця для роботи адміністраторів центру створено у наступних селах: Кобзарівка, Курівці, Іванківці, Чернихів.

Віддалені робочі місця для роботи адміністраторів центру можуть створюватись в інших районах міста, а також інших населених пунктах, які будуть приєднуватися до Тернопільської міської територіальної громади.

 1. Графік роботи центру:

понеділок, середа, четвер – з 8.00 до 17.15 год.;

вівторок – з 8.00 до 20.00 год.;

п’ятниця – з 8.00 до 16.00 год.;

субота – 8.00 до 15.00 год.;

неділя – вихідний день.

Графік роботи віддалених робочих місць:

понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.15 год.;

п’ятниця – з 8.00 до 16.00 год.;

суббота, неділя – вихідний день.

 1. Графік прийому суб’єктів звернень:

– щодо надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру:

понеділок, середа, четвер– з 9.00 до 16.00 год.;

п’ятниця – з 8.00 до 15.00 год.;

вівторок – з 11.00 до 20.00 год.;

субота – з 8.00 до 15.00 год.;

 – щодо надання неадміністративних послуг:

понеділок, середа, четвер– з 9.00 до 16.00 год.;

вівторок – з 11.00 до 16.00 год.;

п’ятниця – з 8.00 до 13.00 год.;

 • адміністраторами віддалених робочих місць:

понеділок, середа, четвер– з 9.00 до 16.00 год.;

вівторок – з 11.00 до 16.00 год.;

п’ятниця – з 8.00 до 13.00 год.