Зал Зал 3 - Сектор надання неадміністративних послуг
Категорія послуг Інші послуги
Суб'єкт надання послуги Управління економіки, промисловості та праці
Шифр послуги Н-17.2-01
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа — з 9:00 до 13:00
Вівторок, Четвер — з 14:00 до 16:00

Строк надання

Протягом 14 робочих днів з дня реєстрації заяви.

Результат надання

1. Відповідь про повідомну реєстрацію колективного договору (змін, доповнень до колективного договору).
2. Колективний договір (зміни, доповнення до колективного договору) з написом про повідомну реєстрацію.
3. Обґрунтована відмова з вхідним пакетом документів.

Вичерпний перелік документів

Для повідомної реєстрації колективного договору необхідно подати:

1. Заява на повідомну реєстрацію колективного договору встановленої форми.
2. Колективний договір разом з додатками в кількості примірників, що відповідає кількості сторін колективного договору, та копія колективного договору. Примірники та копія колективного договору подаються на реєстрацію підписані, прошнуровані та скріплені печатками сторін (за наявності печатки).
3. Копія протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу, на яких був прийнятий колективний договір.

Для повідомної реєстрації змін (доповнень) до колективного договору необхідно подати:
1. Заява на повідомну реєстрацію змін (доповнень) до колективного договору встановленої форми.
2. Зміни (доповнення) до колективного договору в кількості примірників, що відповідає кількості сторін колективного договору, та копія змін (доповнень) до колективного договору. Примірники та копія змін (доповнень) до колективного договору подаються на реєстрацію підписані, прошнуровані та скріпленіпечатками сторін (за наявності печатки).

3. Копія протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу, на яких були прийняті зміни (доповнення) до колективного договору.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи