Зал Зал 2 - Сектор дозвільних процедур
Категорія послуг Пожежна безпека та охорона праці
Суб'єкт надання послуги Управління Держпраці у Тернопільській області
Шифр послуги АДГ-12-02
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 13:00
Вівторок — з 14:00 до 17:00

Строк надання

Не перевищує ЗО календарних днів з дня подання суб’єктом звернення та документів, необхідних для отримання послуги.

Вичерпний перелік документів

Реєстрація технологічних транспортних засобів
Письмова заява власника, до якої додаються копії: свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб), паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);
документів, що підтверджують правомірність придбання технологічного транспортного засобу; наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи); експлуатаційної документації; документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду;
сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги, акт технічного огляду;
позитивного висновку експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).
Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п'яти років) експлуатується суб'єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу, скріплені підписом посадової особи суб'єкта господарювання та печаткою.
Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається свідоцтво про реєстрацію великотонажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу з позначкою про зняття з обліку.
Подання заяви про проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва про реєстрацію і номерного знака може здійснювати уповноважена власником технологічного транспортного засобу особа за його дорученням, посвідченим у встановленому порядку.
 
Перереєстрація технологічних транспортних засобів
Письмова заява власника, до якої додаються копії: свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб), паспорта (для повнолітніх фізичних осіб та осіб віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років); документів, що підтверджують правомірність придбання чи використання технологічного транспортного засобу, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, у тому числі довідки про встановлення вузла або агрегату з обмінного чи резервного фонду суб'єкта господарювання, скріпленої його печаткою; свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу; акта технічного огляду технологічного транспортного засобу;
документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час перереєстрації, та послуг за проведення технічного огляду.
Подання заяви про проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва про реєстрацію і номерного знака може здійснювати уповноважена власником технологічного транспортного засобу особа за його дорученням, посвідченім у встановленому порядку.
 
Зняття технологічних транспортних засобів з обліку
Письмова заява власника, до якої додаються копії: свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб), паспорта (для повнолітніх фізичних осіб та осіб віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років); свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу; акта технічного огляду технологічного транспортного засобу або акта на списання основних засобів, заяви - для фізичних осіб; акта ліквідації основних засобів; документів, що підтверджують оплату вартості послуг за проведення технічного огляду під час зняття з обліку.
До заяви додається також номерний знак технологічного транспортного засобу, що знімається з обліку.
 
Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів
Тимчасова реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі: тимчасового ввезення на територію України під зобов'язання про зворотне вивезення. При цьому реєстраційний документ і номерний знак на технологічний транспортний засіб, якщо він був зареєстрований за межами України, здаються до експертно-технічного центру, а замість них видаються свідоцтво про реєстрацію і номерний знак із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію "Особливі примітки" строку їх дії. Первинні реєстраиійний документ і номерний знак
повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;
передачі технологічного транспортного засобу у довгострокову оренду (лізинг) та позичку. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію видається із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію "Особливі примітки" строку його дії, що визначається строком дії договору оренди (лізингу) або позички.
При цьому первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак здаються до експертно-технічного центру, а після закінчення строку тимчасової реєстрації повертаються власникові.
Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим.
Подання заяви про проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва про реєстрацію і номерного знака може здійснювати уповноважена власником технологічного транспортного засобу особа за його дорученням, посвідченим у встановленому порядку.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи