Зал Зал 3 - Сектор надання неадміністративних послуг
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ квартирного обліку та нерухомості
Шифр послуги Н-11-12
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 13:00
Вівторок — з 14:00 до 16:00

Строк надання

1 місяць

Результат надання

1. Повідомлення про видачу ордера на жиле приміщення або мотивована письмова відмова на підставі прийнятого рішення виконавчого комітету для юридичної особи.
2. Ордер або мотивована відмова на підставі прийнятого рішення виконавчого комітету з вхідним пакетом документів заявнику.

Вичерпний перелік документів

1.Заява від адміністрації або адміністрації та профспілкового комітету організації (у випадку наявності) на видачу ордера.
2.Заява (встановленого зразка) на видачу ордера, завірена у встановленому законодавством порядку.
3.Нотаріально засвідчена згода одного з батьків на проживання малолітньої дитини з іншим з батьків, у випадку роздільного проживання батьків (за умови включення дитини в заяву на видачу ордера).
4.Завірена у встановленому порядку копія протоколу спільного засідання адміністрації і профспілкового комітету організації за місцем роботи про надання житлового приміщення.
5.Списки квартирної черги організації (загальний, першочерговий, позачерговий).
6.Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія документа про реєстрацію права власності на квартиру (на новозбудовані квартири, у разі наявності).
7.Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3).
8.Акт обстеження житлових умов особи, яка претендує на отримання ордера, з ЖЕКу.
9.Довідки з місця роботи про працевлаштування – (для працевлаштованих), довідки з ЖЕКу про те, що громадянин не працює (для не працевлаштованих) на всіх повнолітніх членів сім’ї.
10.Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на будинок (квартиру) по місту Тернополю на всіх членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дітей, з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації».
11. Витяг/інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
12.Копії*:
12.1.Свідоцтв про шлюб (у разі перебування у шлюбі).
12.2.Свідоцтв про народження дітей.
12.3.Паспортів громадян України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію).
12.4.Документів про розірвання шлюбу (в разі коли шлюб розірвано).
12.5.Свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).
12.6.Судового рішення щодо набуття або зміни імені, підтвердження фактів (при наявності).
12.7.Документів про встановлення батьківства (при наявності).
Вказані копії документів подаються на всіх зареєстрованих із заявником членів сім'ї та тих, які будуть вписані в ордер для підтвердження родинних зв’язків.
13.Копії* реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційного номера) на всіх членів сім'ї заявника.
14.Квитанція про оплату житлово-комунальних послуг за останній місяць поточного року на об’єкт нерухомості за місцем реєстрації особи, яка буде отримувати ордер, що засвідчує відсутність заборгованості.
15.Облікова справа перебування на квартирному обліку по місцю роботи.
*Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи