Зал Зал 3 - Сектор надання послуг виконавчих органів ради
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ квартирного обліку та нерухомості
Шифр послуги А-11-04
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:00
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

30 календарних днів

Результат надання

Рішення виконавчого комітету про взяття на квартирний облік за місцем проживання у  виконавчому комітеті міської ради внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України або мотивована відмова

Вичерпний перелік документів

1.  Заява встановленого зразка.

2. Довідка    про    безпосередню    участь   особи   в антитерористичній  операції,  забезпеченні її проведення або копію довідки   про   безпосередню   участь   у  здійсненні  заходів  із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної  агресії  Російської  Федерації в Донецькій та Луганській областях  і  захисті  незалежності, суверенітету та територіальної цілісності  України .

3. Посвідчення встановленого зразка  що підтверджує  статус  учасника  бойових  дій,  особи з інвалідністю внаслідок  війни  та  члена  сім’ї  загиблого (померлого) ветерана війни,  члена  сім’ї  загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

    4. Документи,  які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї  особи  з  інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій.

    5. Довідка  про  взяття  на  облік внутрішньо переміщеної особи  на  кожного  члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок  війни,  або  учасника  бойових дій.

    6. Довідка   про  взяття  на  облік внутрішньо переміщеної особи  (видану  згідно  з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття   на   облік  внутрішньо  переміщеної  особи,  затвердженим постановою  Кабінету  Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509).

     7. Членами  сімей  осіб, визначених в абзаці четвертому пункту 1 статті  10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального  захисту"  та особами з інвалідністю I-II групи,  які  стали  особами  з  інвалідністю  внаслідок  поранень, каліцтва,  контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час
участі у Революції Гідності, визначеними пунктом 10 частини другої статті  7  Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального  захисту", які є внутрішньо переміщеними особами, крім документів,  зазначених  у цьому пункті, додатково надається довідка,  видана  органом  соціального  захисту населення, в якому
зазначена   категорія   осіб   перебуває   на   обліку   в  Єдиній інформаційній  базі  даних  про  внутрішньо  переміщених осіб, про наявність  цих  осіб  або  членів їх сім’ї у: 

   1)  переліку  осіб,  які  під  час  участі  в  масових акціях громадського   протесту   отримали   тілесні   ушкодження  (тяжкі, середньої  тяжкості, легкі), затвердженому наказом МОЗ;

     2)  списку  осіб,  смерть  яких  пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013  р.  по  21  лютого  2014  р.,  затвердженому  Мінсоцполітики.
     8. У  разі  наявності  житлового  приміщення, яке зруйноване або стало   непридатним  для  проживання  внаслідок  збройної  агресії Російської   Федерації,   розташованого   в  інших  регіонах,  ніж тимчасово  окуповані території у Донецькій та Луганській областях,
Автономній   Республіці   Крим  і  м.  Севастополі,  на  території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії,  згідно  з  переліком,  затвердженим  розпорядженням Кабінету Міністрів  України  від  6  березня  2022 р. N 204, додається  відповідний  акт  обстеження  технічного стану житлового  приміщення  (будинку,  квартири), складеного в порядку, визначеному  Кабінетом  Міністрів  України. 

9. Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, - копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним.

10. Один з передбачених Податковим кодексом України  документ з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)