Зал Зал 2 - Сектор дозвільних процедур(Крім ТСЦ)
Категорія послуг Інші послуги
Суб'єкт надання послуги Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області
Шифр послуги АСЦ-1
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 14:00 до 20:00
П'ятниця — з 8:00 до 13:00

Строк надання

До 30 календарних днів з дня подання необхідних документів.

Результат надання

Видача фізичної особі довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально- процесуальним законодавством України.

Вичерпний перелік документів

Для отримання адміністративної послуги до суб'єкта надання адміністративної послуги необхідно подати:Для отримання адміністративної послуги до суб'єкта надання адміністративної послуги необхідно подати:
заяву встановленого зразка;
паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;
копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності в базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)