Зал Зал 2 - Сектор дозвільних процедур(Крім ТСЦ)
Категорія послуг Пожежна безпека та охорона праці
Суб'єкт надання послуги Управління Держпраці у Тернопільській області
Шифр послуги АДГ-12-02
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:30
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

Строк законодавством не встановлено. Не перевищує 30 календарних днів з дня подання суб‘єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

Результат надання

Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу встановленого зразка.

У разі надання неповного пакету документів, визначених Порядком, та/або їх оформлення з порушенням вимог чинного законодавства, або який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження та в інших випадках, передбачених законодавством - письмова відповідь власнику із зазначенням причин, що унеможливлюють надання послуги та документи, які додавались до заяви.

Вичерпний перелік документів

1) Письмова заява суб’єкта звернення (за зразком згідно з додатками 1 і 2 до Порядку);

2) Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом, вузлами і агрегатами, які мають ідентифікаційні номери та може бути підтверджено будь-якими з наведених документів (п. 11 Порядку):

- договору купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржової угоди, договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;

- документів, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;

- договору оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації ТТЗ за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу;

- митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронною митною декларацією (на  технологічний транспортний засіб, реалізований на митній території  України одним суб’єктом господарювання іншому суб’єкту господарювання; митна декларація для взяття на облік не надається);

- рішення уповноваженого органу про відчуження ТТЗ;

- виконавчого напису нотаріуса про витребування від боржника майна;

- рішення суду про визнання права власності на ТТЗ;

- договору про спільне володіння, користування у разі отримання ТТЗ кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв’язку з виходом :або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв’язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність або для користування;

- інших документів, що встановлюють право власності або користування транспортним засобом.

    Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п'яти років) експлуатується суб'єктом господарювання та       на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та                           про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості,               у яких зазначається дата введення в експлуатацію ТТЗ, скріплені підписом посадової особи суб'єкта господарювання та печаткою.

     Для реєстрації самостійно переобладнаних або зібраних технологічних транспортних засобів здійснюється за умови проведення технічного огляду, наявності ідентифікаційних номерів основних складових частин (вузлів і агрегатів) та надання власником документів, що підтверджують їх придбання.

3) декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, - для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, та які реєструються вперше.

У разі коли оригінал декларації про відповідність складений іноземною мовою, виробник або його уповноважений представник чи постачальник технологічного транспортного засобу в Україну повинні надати її переклад на українську мову. На перекладеній декларації зазначається: «Переклад декларації з її оригіналу».

4) Акт технічного огляду.

5) Свідоцтво про реєстрацію ТТЗ з позначкою про зняття з обліку, а у разі його відсутності —довідка з попереднього місця реєстрації технологічного транспортного засобу - для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку.

6) Письмова згода всіх виявлених обтяжувачів-  для технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)