Зал Зал 2 - Сектор дозвільних процедур
Категорія послуг Реклама
Суб'єкт надання послуги Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради
Шифр послуги ДДХ 1.4/10-1 2.1-01
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 14:00 до 20:00
П'ятниця, Субота — з 8:00 до 15:00

Строк надання

I: до 6 місяців.
I а), I б): протягом 10 робочих днів.
I в): у день подання заяви.
I г): протягом 25 робочих днів.
II: протягом 5 робочих днів.
III: протягом 5 робочих днів.
IV: протягом 25 робочих днів.
V: протягом 15 робочих днів.
VI: протягом 10 робочих днів.

Результат надання

I а):
1. Рішення про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу строком на три місяці - на підставі протоколу Ради з питань зовнішньої реклами.
2. Укладений договір (пріоритет) на тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності.
3. Два примірники дозволу для оформлення із визначенням заінтересованих органів (осіб), з якими необхідно погодити дозвіл.
I б): рішення про відмову у встановленні пріоритету на місце розташування рекламного засобу - на підставі протоколу Ради з питань зовнішньої реклами.
I в): рішення про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу із продовженим строком дії.
I г):
1. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, або відмова.
2. Укладений договір на тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності.
II: дозвіл із внесеними відповідними змінами про продовження строку дії, або відмова
III: переоформлений дозвіл із внесеними відповідними змінами, або відмова та переукладений договір на тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності.
IV: рішення (наказ) про скасування (анулювання) з внесеними відповідними змінами у дозвіл.
V: дозвіл із внесеними відповідними змінами, або відмова та переукладений договір (при потребі) на тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності.
VI: дозвіл із внесеними відповідними змінами, або відмова та переукладений договір (при потребі) на тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності.

Вичерпний перелік документів

I. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами або відмова.
I а) рішення про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, або I б) рішення про відмову в установленні такого пріоритету.
1. Заява згідно форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженого ним органу (особи) документів дозвільного характеру – засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу (особи) та печаткою при її наявності.
2. Кольоровий комп’ютерний макет місця (на аркуші формату А4) на якому планується розташування рекламного засобу із зазначенням виду, розмірів (довжина (ширина)*висота*товщина* кількість площин) та адреси розташування – засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу (особи) та печаткою при її наявності в двох примірниках.
3. Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням виду, розмірів (довжина (ширина)*висота*товщина* кількість площин) – засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу (особи) та печаткою при її наявності в двох примірниках.
4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця (або копію документа який діє на момент подання заяви).
I в). Продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет (при потребі).
1. Заява на продовження строку дії пріоритету на місце розташування рекламного засобу терміном не більш як на три місяці у разі:
1.1 продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
1.2 письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.
I г). Видача дозволу на підставі рішення виконавчого органу ради або відмова.
1. Два оформлених примірники дозволу на розміщення зовнішньої реклами з необхідними погодженнями.
2. Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування - засвідчується підписом відповідального за топогеодезичне знімання та печаткою при її наявності, із погодженням відповідних утримувачів інженерних комунікацій – у разі наземного розташування рекламних засобів.
3. Технічна експертиза спеціалізованих підприємств, установ та організацій (архітектурно-планувальна проектно- технічна документація) - у разі розташування складних (дахових) рекламних засобів.
II. Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
1. Заява у довільній формі про продовження строку дії дозволу (не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу).
2. Оригінал зареєстрованого дозволу.
III. Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
1. Заява у довільній формі для переоформлення дозволу.
2. Документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб – засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу (особи) та печаткою при її наявності.
3. Оригінал зареєстрованого дозволу.
4. Письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи).
5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця (або копію документа який діє на момент подання заяви).
6. Банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів – засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу (особи) та печаткою при її наявності.
IV. Скасування (анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
1. Заява у довільній формі для скасування (анулювання) дозволу.
2. Оригінал зареєстрованого дозволу.
V. Внесення змін у дозвіл у зв’язку із зміною технологічної схеми рекламного засобу.
1. Заява у довільній формі для внесення змін у дозвіл.
2. Технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу – засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу (особи) та печаткою при її наявності.
3. Кольоровий комп’ютерний макет (на аркуші формату А4) та ескіз із конструктивним рішенням – засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу (особи) та печаткою при її наявності.
4.Оригінал зареєстрованого дозволу.
VI. Внесення змін у дозвіл у зв’язку із зміною містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу.
1. Заява у довільній формі для внесення змін у дозвіл.
2. Оригінал зареєстрованого дозволу.
3. Кольоровий комп’ютерний макет (на аркуші формату А4) нового місця на якому планується розташування рекламного засобу – засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженого ним органу (особи) та печаткою при її наявності.
4. Необхідні погодження з відповідними органами (особами) встановлюється робочим органом у кожному окремому випадку.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи