Зал Зал 4 - Послуги щодо реєстрації нерухомого майна
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
Шифр послуги А-28.1-05
Графік запису на прийом в електронну чергу

Строк надання

1 робочий день

Результат надання

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в електронній та (за бажанням заявника) в паперовій формі.

Вичерпний перелік документів

1. Заява (формується та реєструється державним реєстратором).

2. Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

3. У разі подання заяви уповноваженою особою пред’являється оригінал документа, що підтверджує її повноваження.

4. Документ про сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)