Зал Зал 3 - Сектор надання неадміністративних послуг
Категорія послуг Інші послуги
Суб'єкт надання послуги Оператор електронних систем у місті м. Тернопіль
Шифр послуги H-EK-01
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:00
П'ятниця — з 8:00 до 13:00

Строк надання

Протягом 25 календарних днів з дня реєстрації заяви.

Результат надання

1. Електронний квиток у вигляді Соціальної карти Тернополянина.

3. Обґрунтована відмова з вхідним пакетом документів.

Вичерпний перелік документів

1. Для пільгових категорій особам, зазначеним у пунктах 1-11 Переліку, котрим передбачено виготовлення на безоплатній основі:

 1.1. Виготовлення.

1.Анкета-заява на виготовлення Соціальної картки Тернополянина.

2.Оригінал та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду).*

3. Оригінал та копія документу, що посвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт громадянина України).**

4. Оригінал та копія документу, що підтверджує офіційно зареєстроване місце проживання у м.Тернопіль, населених пунктах, які включені до перспективного плану створення Тернопільської об’єднаної територіальної громади з центром в м. Тернополі та які приймуть рішення щодо входження до Тернопільської об’єднаної територіальної громади.***

5. Оригінал та копія документу, що підтверджує право на пільговий безоплатний проїзд.

1.2. Перевиготовлення.

1.Анкета-заява на виготовлення Соціальної картки Тернополянина.

2.Оригінал та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду).*

3. Оригінал та копія документу, що посвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт громадянина України).**

4. Оригінал та копія документу, що підтверджує право на пільговий безоплатний проїзд.

5. Оригінал та копія документу, що підтверджує офіційно зареєстроване місце проживання у м. Тернопіль, населених пунктах, які включені до перспективного плану створення Тернопільської об’єднаної територіальної громади з центром в м. Тернополі та які приймуть рішення щодо входження до Тернопільської об’єднаної територіальної громади.***

6. Копія квитанції про оплату вартості перевиготовлення картки.

2. Для осіб, зазначених у пунктах 12-13 Переліку (учні/студенти), котрим передбачено виготовлення на платній основі:

2.1. Виготовлення.

1.Анкета-заява на виготовлення Соціальної картки Тернополянина.

2.Оригінал та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду).*

3. Оригінал та копія документу, що посвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт громадянина України).**

4. Оригінал та копія документу, що підтверджує право на пільговий проїзд (учнівський, студентський квиток).

5. Копія квитанції про оплату вартості виготовлення картки.

2.2. Перевиготовлення.

1.Анкета-заява на перевиготовлення Соціальної картки Тернополянина.

2.Оригінал та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду).*

3. Оригінал та копія документу, що посвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт громадянина України).**

4. Оригінал та копія документу, що підтверджує право на пільговий проїзд (учнівський, студентський квиток).

5. Копія квитанції про оплату вартості перевиготовлення картки.

3. Для осіб, зазначених у пункті 14 Переліку котрим передбачено виготовлення на платній основі.***

3.1. Виготовлення.

1.Анкета-заява на виготовлення Соціальної картки Тернополянина.

2.Оригінал та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду).*

3. Оригінал та копія документу, що посвідчує особу (паспорт громадянина України).**

4. Оригінал та копія документу, що підтверджує офіційно зареєстроване чи фактичне місце проживання чи офіційне місце роботи у м. Тернопіль, населених пунктах, які включені до перспективного плану створення Тернопільської об’єднаної територіальної громади з центром в м. Тернополі та які приймуть рішення щодо входження до Тернопільської об’єднаної територіальної громади.****

5. Копія квитанції про оплату вартості виготовлення картки.

3.2. Перевиготовлення.

1.Анкета-заява на перевиготовлення Соціальної картки Тернополянина.

2.Оригінал та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду).*

3. Оригінал та копія документу, що посвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт громадянина України).**

4. Оригінал та копія документу, що підтверджує офіційно зареєстроване чи фактичне місце проживання чи офіційне місце роботи у м. Тернопіль, населених пунктах, які включені до перспективного плану створення Тернопільської об’єднаної територіальної громади з центром в м. Тернополі та які приймуть рішення щодо входження до Тернопільської об’єднаної територіальної громади.

5. Копія квитанції про оплату вартості перевиготовлення картки.

* Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то у анкеті-заяві зазначаються лише складові імені. Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) та  мають відмітку в паспорті зазначаються тільки паспортні дані. Оригінали документів звіряються з наданими копіями та повертаються володільцю.

** У випадку Паспорта громадянина України у формі ID-картки, необхідно долучити додаток - довідку про реєстрацію місця проживання з органу реєстрації або довідку про внесення інформації до державного демографічного реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з державного демографічного реєстру.

*** Необхідно долучити копію одного із наведених нижче документів, що підтверджує офіційно зареєстроване чи фактичне проживання у м. Тернопіль:

- паспорт громадянина України із відміткою про реєстрацію у м. Тернопіль;

- довідку про реєстрацію місця проживання з органу реєстрації у м. Тернопіль або довідку про внесення інформації до державного демографічного реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з державного демографічного реєстру, або довідку                про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

- акт, складений балансоутримувачем будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (ЖЕК), або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), управителем або іншою обслуговуючою організацією про підтвердження фактичного місця  проживання особи у м. Тернопіль;

- довідку про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи у м. Тернопіль.

- довідку про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи у м. Тернопіль;

- довідку з місця роботи та завірену копію трудової книжки.

**** Необхідно долучити копію одного із наведених нижче документів, що підтверджує офіційно зареєстроване чи фактичне місце проживання чи офіційне місце роботи у   м. Тернопіль, населених пунктах, які включені до перспективного плану створення Тернопільської об’єднаної територіальної громади з центром в м. Тернополі та які приймуть рішення щодо входження до Тернопільської об’єднаної територіальної громади.:

- паспорт громадянина України із відміткою про реєстрацію у м. Тернопіль, населених пунктах, які включені до перспективного плану створення Тернопільської об’єднаної територіальної громади з центром в м. Тернополі та які приймуть рішення щодо входження до Тернопільської об’єднаної територіальної громади.;

- довідку про реєстрацію місця проживання з органу реєстрації у м. Тернопіль, населених пунктах, які включені до перспективного плану створення Тернопільської об’єднаної територіальної громади з центром в м. Тернополі та які приймуть рішення щодо входження до Тернопільської об’єднаної територіальної громади. або довідку про внесення інформації до державного демографічного реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з державного демографічного реєстру, або довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

- акт, складений балансоутримувачем будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (ЖЕК), або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), управителем або іншою обслуговуючою організацією про підтвердження фактичного місця  проживання особи у м. Тернопіль, населених пунктах, які включені до перспективного плану створення Тернопільської об’єднаної територіальної громади з центром в м. Тернополі та які приймуть рішення щодо входження до Тернопільської об’єднаної територіальної громади;

- довідку з місця роботи та завірену копію трудової книжки чи трудової угоди.

Для внутрішньо-переміщених осіб необхідно долучити 

- довідку про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи у м.Тернопіль, населених пунктах, які включені до перспективного плану створення Тернопільської об’єднаної територіальної громади з центром в м. Тернополі та які приймуть рішення щодо входження до Тернопільської об’єднаної територіальної громади

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи