Зал Зал 3 - Сектор надання неадміністративних послуг
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ квартирного обліку та нерухомості
Шифр послуги Н-11-13
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 13:00
Вівторок — з 14:00 до 16:00

Строк надання

1 місяць

Результат надання

Видача ордера на житлове приміщення або мотивована письмова відмова з вхідним пакетом документів. 

Вичерпний перелік документів

1. Заява встановленої форми.
2. Заява на видачу ордера (встановленої форми), завірена у встановленому законодавством порядку.
3. Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3).
4. Копія договору найму житлового приміщення, яке підлягає обміну з ЖЕКу або інформація (довідка) з ЖЕКу про відсутність такого договору.
5. Копія документа про відкриття особового рахунку з ЖЕКу.
6. Витяг з рішення виконавчого комітету про надання житла, виданий архівною установою.
7. Довідка про відсутність реєстрації права власності на квартиру, яка підлягає обміну, з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації».
8. Копії*:
8.1.Свідоцтв про шлюб (у разі перебування у шлюбі).
8.2.Свідоцтв про народження дітей.
8.3.Паспортів громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію).
8.4.Документів про розірвання шлюбу (в разі коли шлюб розірвано).
8.5.Свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).
8.6.Судового рішення щодо набуття або зміни імені, підтвердження фактів (при наявності).
8.7.Документів про встановлення батьківства (при наявності).
Вказані копії документів подаються на всіх членів сім'ї, які будуть вписані в ордер для підтвердження родинних зв’язків.
9. Копія* реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційного номера) заявника.
10. Квитанція про оплату житлово-комунальних послуг за останній місяць поточного року на об’єкт нерухомості за місцем реєстрації заявника, що засвідчує відсутність заборгованості.

*Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи