Зал Зал 3 - Сектор надання неадміністративних послуг
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ квартирного обліку та нерухомості
Шифр послуги Н-11-11
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 13:00
Вівторок — з 14:00 до 16:00

Строк надання

1 місяць

Результат надання

1. Повідомлення про видачу ордера на жиле приміщення, яке виключено з числа службових або мотивована письмова відмова на підставі прийнятого рішення виконавчого комітету для юридичної особи.
2. Ордер або мотивована письмова відмова на підставі прийнятого рішення виконавчого комітету з вхідним пакетом документів заявнику.

Вичерпний перелік документів

1. Заява від адміністрації підприємства, установи, організації про виключення квартири з числа службових та видачу ордера (форма заяви додається).
2. Заява на видачу ордера (встановленої форми), завірена у встановленому законодавством порядку.
3. Завірена у встановленому порядку копія протоколу спільного засідання адміністрації та профкому власника жилого приміщення про виключення жилого приміщення з числа службових.
4. Витяг з рішення виконавчого комітету про закріплення житлового приміщення в якості службового, виданий архівною установою.
5. Виписка з трудової книжки заявника, завірена начальником відділу кадрів або копія всіх заповнених сторінок трудової книжки заявника.
6. Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3).
7. Акт обстеження житлових умов особи, яка претендує на отримання ордеру (з ЖЕКу).
8. Довідка з місця роботи про працевлаштування (для працевлаштованих), довідка з ЖЕКу про те, що громадянин не працює (для не працевлаштованих), на всіх повнолітніх членів сім’ї.
9. Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на будинок (квартиру) по місту Тернополю на всіх членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дітей з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації».
10. Копії*:
10.1.Свідоцтва про шлюб (у разі перебування у шлюбі).
10.2.Свідоцтв про народження дітей.
10.3.Паспортів громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію).
10.4.Документів про розірвання шлюбу (в разі коли шлюб розірвано).
10.5.Свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).
10.6.Судового рішення щодо набуття або зміни імені, підтвердження фактів (при наявності).
10.7.Документів про встановлення батьківства (при наявності).
Вказані копії документів подаються на всіх членів сім'ї, які будуть вписані в ордер для підтвердження родинних зв’язків.
11. Копії* реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційного номера) на всіх членів сім'ї заявника, які будуть вписані в ордер.
12. Квитанція про оплату житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації за останній місяць поточного року на об’єкт нерухомості за місцем реєстрації заявника, що засвідчує відсутність заборгованості.

*Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи