Зал Зал 3 - Сектор надання неадміністративних послуг
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ квартирного обліку та нерухомості
Шифр послуги Н-11-09
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 13:00
Вівторок — з 14:00 до 16:00

Строк надання

1 місяць

Результат надання

1. Повідомлення про видачу ордера на службову квартиру або мотивована письмова відмова на підставі прийнятого рішення виконавчого комітету для юридичної особи.
2. Ордер або мотивована письмова відмова на підставі прийнятого рішення виконавчого комітету з вхідним пакетом документів заявнику.
3. Копія рішення виконавчого комітету про реєстрацію квартири в якості службової.

Вичерпний перелік документів

Реєстрація квартири в якості службової з видачею ордера працівнику
1. Заява від адміністрації підприємства, установи, організації про реєстрацію квартири в якості службової та видачу ордера на службову квартиру (форма заяви додається).
2. Заява на видачу ордера (встановленого зразка), завірена у встановленому законодавством порядку.
3. Витяг з протоколу спільного засідання адміністрації та профспілкового комітету про реєстрацію квартири в якості службової та видачу ордера на службову квартиру.
4. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія документа про реєстрацію права власності на квартиру (на новозбудовані квартири у разі наявності) або засвідчені копії інших документів, що засвідчують право власності/ користування на квартиру.
5. Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3).
6. Акт обстеження житлових умов працівника, який отримує службову квартиру (з ЖЕКу).
7. Довідки з місця роботи про працевлаштування - для працевлаштованих, довідки з ЖЕКу про те, що громадянин не працює (для не працевлаштованих), на всіх повнолітніх членів сім’ї.
8. Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на будинок (квартиру) по місту Тернополю на всіх зареєстрованих членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дітей з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації».
9. Копії*:
9.1. Свідоцтв про шлюб (у разі перебування у шлюбі).
9.2.Свідоцтв про народження дітей.
9.3. Паспортів громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію).
9.4. Документів про розірвання шлюбу (в разі коли шлюб розірвано).
9.5. Свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).
9.6. Судового рішення щодо набуття або зміни імені, підтвердження фактів (при наявності).
9.7. Документів про встановлення батьківства (при наявності).
Вказані копії документів подаються на всіх зареєстрованих із заявником членів сім'ї та тих, які будуть вписані в ордер для підтвердження родинних зв’язків.
10. Копії* реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційного номера) на всіх членів сім'ї заявника, які будуть включені в ордер.
11. Квитанція про оплату житлово-комунальних послуг за останній місяць поточного року на об’єкт нерухомості за місцем реєстрації заявника, що засвідчує відсутність заборгованості.
12.Нотаріально засвідчена згода одного з батьків на проживання малолітньої дитини з іншим з батьків, у випадку роздільного проживання батьків (за умови включення дитини в заяву на видачу ордера)

*Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії.

Реєстрація квартири в якості службової без видачі ордера працівнику
1. Заява від адміністрації підприємства, установи, організації про реєстрацію квартири в якості службової (форма заяви додається).
2. Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія документа про реєстрацію права власності на квартиру (на новозбудовані квартири у разі наявності) або засвідчені копії інших документів, що засвідчують право власності/ користування на квартиру.

Видача ордера на службову квартиру
1. Заява від адміністрації підприємства, установи, організації про видачу ордера на службову квартиру (форма заяви додається).
2. Заява на видачу ордера (встановленого зразка), завірена у встановленому законодавством порядку.
3. Витяг з протоколу спільного засідання адміністрації та профспілкового комітету про надання службової квартири.
4.Витяг з рішення виконавчого комітету про реєстрацію квартири в якості службової, виданий архівною установою.
5.Довідка про те, що службова квартира вільна з ЖЕКу.
6.Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3).
7.Акт обстеження житлових умов працівника, який отримує службову квартиру (з ЖЕКу).
8. Довідки з місця роботи про працевлаштування - для працевлаштованих, довідки з ЖЕКу про те, що громадянин не працює (для не працевлаштованих), на всіх повнолітніх членів сім’ї.
9.Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на будинок (квартиру) по місту Тернополю на всіх зареєстрованих членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дітей з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації».
10.Копії*:
10.1.Свідоцтв про шлюб (у разі перебування у шлюбі).
10.2.Свідоцтв про народження дітей.
10.3.Паспортів громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію).
10.4.Документів про розірвання шлюбу (в разі коли шлюб розірвано).
10.5.Свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).
10.6.Судового рішення щодо набуття або зміни імені, підтвердження фактів (при наявності).
10.7.Документів про встановлення батьківства (при наявності).
Вказані копії* документів подаються на всіх зареєстрованих із заявником членів сім'ї та тих, які будуть вписані в ордер для підтвердження родинних зв’язків.
11.Копії* реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційного номера) на всіх членів сім'ї заявника, які будуть включені в ордер.
12. Квитанція про оплату житлово-комунальних послуг за останній місяць поточного року на об’єкт нерухомості за місцем реєстрації заявника, що засвідчує відсутність заборгованості.
13.Нотаріально засвідчена згода одного з батьків на проживання малолітньої дитини з іншим з батьків, у випадку роздільного проживання батьків (за умови включення дитини в заяву на видачу ордера)

*Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи