Зал Зал 3 - Сектор надання неадміністративних послуг
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ квартирного обліку та нерухомості
Шифр послуги Н-11.1-06
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 13:00
Вівторок — з 14:00 до 16:00

Строк надання

І етап. 1 місяць (в окремих випадках термін розгляду звернення може бути продовжено до дати затвердження виконавчим комітетом міської ради проколу міської комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків ).

ІІ етап. 1 місяць.

ІІІ етап. 1 місяць.

ІV етап. 1 місяць.

1 місяць (в окремих випадках термін розгляду звернення може бути продовжено до дати затвердження виконавчим комітетом міської ради проколу міської комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків ).

Результат надання

І етап. Копія рішення виконавчого комітету про затвердження рішення міської комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків, довідка про склад сім’ї громадянина, що мешкає у жилому приміщення (кімнаті, кімнатах) у гуртожитку та займані ними приміщення з ЖЕКу, довідка про включення в списки для приватизації житла та невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду з ВАТ «Державний Ощадний банк України» з міста Тернополя або мотивована відмова.

ІІ етап. Технічний паспорт на жиле приміщення в гуртожитку.

ІІІ етап. Копія рішення (витяг з рішення) виконавчого комітету міської ради про передачу у власність жилого приміщення в гуртожитку, оригінал технічного паспорта на жиле приміщення в гуртожитку та розрахунок площі квартири (будинку), що безоплатно приватизується.

ІV етап. Свідоцтво про право власності на житлове приміщення у гуртожитку.

Вичерпний перелік документів

І етап. Розгляд заяв громадян щодо передачі у власність громадянам жилого приміщення у гуртожитку комунальної власності міста
Заявник подає
- На зареєстрованих у гуртожитку членів сім’ї:
1. Заява встановленої форми. (За неповнолітніх членів сім'ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або піклувальники. Згоду на участь у приватизації дітей вони засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини. Якщо дитина віком від 14 до 18 років (настає неповна цивільна дієздатність особи), додатково до заяви додається письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників.)
2. Заява – згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію жилого приміщення у гуртожитку.
3. Копія ордера про надання жилої площі або копія договору найму жилої площі у гуртожитку.
4. Довідка про склад сім’ї громадянина, що мешкає у жилому приміщення (кімнаті, кімнатах) у гуртожитку та займані ними приміщення з організації, яка обслуговує гуртожиток.
5. Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3).
6. Акт обстеження житлових умов з ЖЕКу.
7. Довідка про включення в списки для приватизації житла та невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду з ВАТ «Державний Ощадний банк України» з міста Тернопіль.
8. Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) в місті Тернопіль на всіх членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дітей з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації».
9. Довідка з місця роботи про працевлаштування (для працевлаштованих), довідка з ЖЕКу про те, що громадянин не працює (для не працевлаштованих, крім пенсіонерів та осіб, що навчаються), на всіх повнолітніх членів сім’ї.
10.Копія* пенсійного посвідчення для пенсіонерів.
11.Копія трудової книжки (всіх сторінок) заявника та особи, яка отримувала кімнату, (за наявності), в тому числі копію трудової книжки особи, яка знята з реєстрації в гуртожитку, однак на яку видавався ордер.
12.Копії*:
12.1.Свідоцтв про шлюб (у разі перебування у шлюбі).
12.2.Свідоцтв про народження дітей (включаючи повнолітніх для встановлення родинних зв’язків).
12.3.Паспортів громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію), тимчасової посвідки на право постійного проживання для іноземців.
12.4.Документів про розірвання шлюбу (в разі коли шлюб розірвано).
12.5.Свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).
12.6.Судового рішення щодо набуття або зміни імені, підтвердження фактів (при наявності).
12.7.Документів про встановлення батьківства (при наявності).
Вказані копії документів подаються на всіх членів сім'ї.
13.Довідки про навчання осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах.
14.Копії* реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційних номерів) на всіх членів сім'ї.
15.Квитанція про оплату житлово-комунальних послуг по місцю реєстрації заявника за останній місяць поточного року, що засвідчує відсутність заборгованості.
-На незареєстрованих у гуртожитку членів сім’ї:
1. Копії* паспортів громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію) або копія тимчасової посвідки на право постійного проживання для іноземців.
2. Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) по місту Тернополю з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації».
3. Копії* реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційних номерів).

*Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії.

Заява з документами розглядається на засіданні міської комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків. Комісія приймає рішення рекомендувати виконавчому комітету передати у власність займане жиле приміщення, або рекомендувати виконавчому комітету відмовити у передачі у власність.
Заявник отримує: повідомлення про рішення виконавчого комітету про затвердження рішення комісії, довідку про склад сім’ї громадянина, що мешкає у жилому приміщення (кімнаті, кімнатах) у гуртожитку та займані ними приміщення з ЖЕКу та довідку про включення в списки для приватизації житла та невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду з ВАТ «Державний Ощадний банк України» з міста Тернополя.

ІІ етап. Виготовлення технічного паспорта на жиле приміщення в гуртожитку
Заявник подає в КП «Міське бюро технічної інвентаризації»:
1.Заява встановленого зразка, завірена в установленому законодавством порядку;
2. Довідка про склад сім’ї громадянина, що мешкає у жилому приміщенні (кімнаті, кімнатах) у гуртожитку та займані ними приміщення з ЖЕКу.
3.Довідка про включення в списки для приватизації житла та невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду з ВАТ «Державний Ощадний банк України».
4.Копія ордера про надання жилої площі або копія договору найму жилої площі у гуртожитку.
5. Копії:
5.1.Свідоцтва про шлюб (у разі перебування у шлюбі).
5.2.Свідоцтв про народження дітей (включаючи повнолітніх для встановлення родинних зв’язків).
5.3.Паспортів громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію).
5.4.Документів про розірвання шлюбу (в разі коли шлюб розірвано).
5.5.Свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).
5.6.Судового рішення щодо набуття або зміни імені, підтвердження фактів (при наявності).
5.7.Документів про встановлення батьківства (при наявності).
Вказані копії документів подаються на всіх членів сім'ї.
6.Копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційних номерів) на всіх членів сім'ї.
Заявник отримує: технічний паспорт.

ІІІ етап Прийняття рішення виконавчого комітету про передачу у власність жилого приміщення у гуртожитку комунальної власності міста
1. Заява встановленої форми.
2. Технічний паспорт на жиле приміщення у гуртожитку (оригінал і копія).
3. Розрахунок площі квартири (будинку), що безоплатно приватизується (оригінал і копія).
Заявник отримує: копію рішення (витягу з рішення) виконавчого комітету про передачу у власність жилого приміщення у гуртожитку комунальної власності міста, технічний паспорт (оригінал) та розрахунок площі квартири (будинку), що безоплатно приватизується (оригінал).

ІV етап. Отримання свідоцтва про право власності на житлове приміщення у гуртожитку
Заявник подає в КП «Міське бюро технічної інвентаризації»:
• копію рішення виконавчого комітету про передачу у власність жилого приміщення у гуртожитку комунальної власності міста;
• технічний паспорт (оригінал).
Заявник отримує: Свідоцтво про право власності на жиле приміщення в гуртожитку.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи