Зал Зал 3 - Сектор надання неадміністративних послуг
Категорія послуг Квартирні питання
Суб'єкт надання послуги Відділ квартирного обліку та нерухомості
Шифр послуги Н-11-04
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 13:00
Вівторок — з 14:00 до 16:00

Строк надання

1 місяць

Результат надання

Рішення виконавчого комітету про взяття на квартирний облік за місцем проживання при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради, зняття з квартирного обліку  або мотивована письмова відмова з вхідним пакетом документів. 

Вичерпний перелік документів

Взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання при виконавчому комітеті міської ради
1. Заява встановленої форми.
2. Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3).
3. Акт обстеження житлових умов заявника (з ЖЕКу).
4. Довідка з місця роботи про працевлаштування (для працевлаштованих), довідка з ЖЕКу про те, що громадянин не працює ( для непрацевлаштованих), на всіх повнолітніх членів сім’ї.
5. Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) по місту Тернополю на всіх членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дітей, з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації».
6. Довідки про те, чи перебувають заявник та члени його сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи.
7. Копії*:
7.1. Свідоцтв про шлюб (у разі перебування у шлюбі).
7.2. Свідоцтв про народження дітей.
7.3. Паспортів громадян України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію) або інших документів, що посвідчують особу.
7.4. Документів про розірвання шлюбу (в разі коли шлюб розірвано).
7.5. Свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).
7.6. Судового рішення щодо набуття або зміни імені, підтвердження фактів (при наявності).
7.7. Документів про встановлення батьківства (при наявності).
Вказані копії документів подаються на всіх членів сім'ї.
8. Копії* реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційного номера) на всіх членів сім'ї.
9. Копії* пільгових документів, що посвідчують право заявника на пільги згідно законодавства (за наявності).

*Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії.

Взяття на квартирний облік дітей – сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку.
1. Заява встановленої форми.
2. Звернення служби у справах неповнолітніх та дітей щодо взяття на квартирний облік дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування (за наявності).
3. Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3).
4. . Акт обстеження житлових умов заявника (з ЖЕКу або складений комісією Служби у справах неповнолітніх та дітей Тернопільської міської ради).
5. Інформація служби у справах неповнолітніх та дітей про те, чи зберігається за дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
6. Інформація служби у справах неповнолітніх та дітей про те чи перебуває заявник на квартирному обліку за місцем його походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
7. Довідка з місця навчання чи працевлаштування (для працевлаштованих).
8. Довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) по місту Тернополю з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації».
9. Копія рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради про надання соціального статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.
10. Копія рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради про встановлення опіки/піклування над дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування.
11. Копія* паспорта громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію) або інших документів, що посвідчують особу заявника.
12. Копія свідоцтва про народження заявника.
13. Копія* реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційного номера) заявника.
*Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії.
Прийняття облікових справ перебування працівників на квартирному обліку за місцем роботи для зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті
1. Заява встановленої форми.
2. Облікова справа перебування на квартирному обліку за місцем роботи з поновленими обліковими даними, а саме:
2.1. Заява працівника про зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті та згоду на передачу облікової справи (довільної форми).
2.2. Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3).
2.3. Довідка з місця роботи про працевлаштування (для працевлаштованих), довідка з ЖЕКу про те, що громадянин не працює ( для непрацевлаштованих), на всіх повнолітніх членів сім’ї.
2.4. Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) по місту Тернополю на всіх членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дітей, з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» (інформація станом на 29.12.2012 року).
2.5. Довідки про те, чи перебувають заявник та члени його сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи.
2.6. Копії*:
2.6.1. Свідоцтв про шлюб (у разі перебування у шлюбі).
2.6.2. Свідоцтв про народження дітей.
2.6.3. Паспортів громадян України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію) або інших документів, що посвідчують особу.
2.6.4. Документів про розірвання шлюбу (в разі коли шлюб розірвано).
2.6.5. Свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).
2.6.6. Судового рішення щодо набуття або зміни імені, підтвердження фактів (при наявності).
2.6.7. Документів про встановлення батьківства (при наявності).
Вказані копії документів подаються на всіх членів сім'ї.
2.7. Копії* реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційного номера) на всіх членів сім'ї.
2.8. Копії* пільгових документів, що посвідчують право заявника на пільги згідно законодавства (за наявності).
3. Витяг з протоколу адміністрації та профспілкового комітету про зняття працівника з квартирного обліку за місцем роботи та передачу справи до виконавчого комітету.
4. Витяг з рішення адміністрації та профспілкового комітету про ліквідацію самостійного квартирного обліку працівників (в разі ліквідації).
5. Акт прийняття – передачі облікової справи з детальним описом всіх документів, які в ній містяться, підписаний відповідальною особою за ведення квартирного обліку на підприємстві, установі, організації (2 примірники).


*Копії документів завіряються особистим підписом працівника, облікова справа якого передається, зазначається ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії.

Зняття з квартирного обліку
1. Заява встановленої форми.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)


Попередній запис на вівторок та п'ятницю не передбачений. Щоденний графік роботи центру можна переглянути на сторінці Графік роботи